Strona 99

Tom IV

się pierworodnym Bratem synów Kościoła. Czy zatem ośmielisz się zrezygnować z najwznioślejszego prawa do otrzymania od mojego Syna Jezusa twego wieczystego dziedzictwa, tj. Boga? Pociesz mnie szybko, synu: jestem twą Matką! Przestań natychmiast lgnąć do nędznych dóbr ziemskich, które powodują staczanie się ku wiecznej zagładzie. Zacznij zaraz opłakiwać swój błąd, obrzydź sobie grzechy, czyń za nie pokutę, uciekaj się do mnie z synowską ufnością. I pomnij, że jestem Matką miłosierdzia i Ucieczką grzeszników.

W hołdzie Maryi

Hołd, o jaki cię proszę, jest taki: Zbadasz, jaki jest, albo jakie są w tobie główne twe namiętności i postarasz się zaraz o poprawę z nich.

Akt strzelisty [w tym przekł. 96]. W jego wypowiadaniu miej intencję, by błagać szczególnie o dar pełnego umartwienia namiętności.

Codzienny kwiatek. Zrezygnujesz z jakiejś godziwej rozrywki, by usposobić się do łatwiejszego uzyskania łaski oddalania się od rozrywek niedozwolonych.

Wspomnienie[320]Dzień drugi

Przygotowanie i uwaga [jak na str. 97 tego przekładu].

Myśl o wielkiej wartości duszy

1. Bóg utworzył człowieka z ziemi i ukształtował go na swe podobieństwo (por. Syr 17, 1). Patrz synu: upewnia cię o tym Bóg, Prawda nieomylna: ciało twe utworzone zostało z ziemi, lecz dusza stworzona została na obraz i podobieństwo Boże. Ty zaś nie uważałeś jej za cenną, skoro podjąłeś ryzyko jej utraty na wieki dla pozornej wielkości ziemskiej, dla nędznych pieniędzy, dla folgowania zwierzęcej przyjemności, dla dokonania zemsty, dla nieumiarkowania, dla próżności, dla głupiego kaprysu. Ale czy myślisz, synu, że to tylko zwykły frazes, że to tylko taki sposób mówienia, iż dusza ludzka stworzona została na podobieństwo Trójcy Przenajśw., iż ty, który pośród swych towarzyszy na świecie uważasz, iż się znasz na czymś, nie cenisz jej, uważając ją za coś mniejszego niż folgowanie sobie trwające jeden moment, mniej niż kaprys głupca, mniej niż zdrożny nawyk?

[320] Brak tekstu „wspomnienia”