Strona 97

Tom IV

Kościoła wywodzili się spośród pobożnie oddanych mi osób, zaś najbardziej zapamiętali grzesznicy nawrócili się dzięki nabożeństwu, jakie wobec mnie żywili.

3. Zrobilibyście dla mnie coś najmilszego, gdybyście w zbożnym obchodzeniu tego Miesiąca wzięli w rachubę miesięczne rekolekcje. Dlatego, unikając niebezpiecznych gier, miejsc schadzek i rozmów, kochajcie ustronność bardziej przez was ulubionego kościoła, czy też własnego domu; a wedle swych możliwości zajmujcie się czytaniem żywotów świętych, gdyż niemało grzesznych ludzi nawróciło się przy takim czytaniu.

4. W małym notatniku zapiszesz sobie otrzymywane co dzień natchnienia i podejmowane postanowienia; nie myśl, że to niepotrzebne, bo okaże ci się przydatne od czasu do czasu przeczytać to, o napisałeś.

5. Zwracaj baczną uwagę na obowiązki stanu, by całkowicie poświęcić się właściwemu zajmowaniu się sprawami duszy.

6. Z Miesiącem tym zaczniesz częściej przystępować i z lepszym usposobieniem do sakramentów świętych, a przez to mi się spodobasz[317].

Dzień pierwszy

Przygotowanie. Spodobasz się Jezusowi, jeśli poprosisz Najśw. Maryję Pannę, by mówiła do ciebie, kiedy będziesz odmawiał „Ave Maryja Stella”, albo Pozdrowienie Anielskie „Zdrowaś Maryjo” dodając potem:

Łaskę Twoją…, Boże, który …[318]

Uwaga! Oto Matka miłosierdzia, Ucieczka grzeszników Najśw. Maryja Panna, która przychodzi po to, by mówić do ciebie z macierzyńską czułością. Ożyw wiarę, przysłuchuj się Jej z dziecięcą ufnością, a tego co ci mówi, strzeż w głębi swego serca.

Myśl o zbawieniu duszy

1. Cóż pomoże człowiekowi choćby pozyskał cały świat, a na duszy swej poniósł szkodę?[319] (por. Mt 16, 26). Na co przyda się człowiekowi zdobycie nawet całego świata, jeśli potem utraci duszę na wieki? Oto jak wypowiada się mój Boski Syn w Ewangeliach świętych. A ty, nie zastanawiasz się nad tym?

[317] Skreślono pierwotny nagłówek: „Kwiatek na każdy dzień Miesiąca. Oddani mi czciciele mają zwyczaj w każdym dniu tego Miesiąca zbierać dwa kwiatki, z których jeden wraca codziennie przez cały Miesiąc ”.

[318] Następują modlitwy: ze Zwiastowania Matki Bożej i „na uproszenie pokory” z Mszału Rzymskiego, Orationes diversae.

[319] Skreślono tu pierwotny tekst: „Słyszałeś, synu, słowa Jezusa, mojego najmilszego Syna i Odkupiciela rodzaju ludzkiego”.