Strona 96

Tom IV

Przyjdźcie wszyscy, o najmilsi synowie, i w miesiącu, jaki chcecie mi poświęcić, przychodźcie dnia każdego! Przychodźcie do mnie chętnie, bo jestem waszą Obrończynią, Mistrzynią i Matką[316]. Jako Matka będę współczuć w waszych nędzach jako Obrończyni będę skutecznie sprawy wasze prowadzić przed tronem Jezusa, mojego Syna; jako Mistrzyni życia wiecznego będę was przy pomocy światła wiary skwapliwie pouczać, jak macie postępować, aby co dzień pomnażać swoje zasługi i swą gorliwość, szczególnie, by żyć w pokoju z waszym Bogiem i zapewnić sobie szczęśliwe dojście do raju, gdzie czekam na was wszystkich.

Mówię wam wreszcie, ukochani synowie, z macierzyńską tkliwością, że gdyby wróg waszych dusz chciał jakiegoś dnia przeszkodzić wam w przyjściu do mnie, kochającej was Matki, wzywajcie mnie zaraz z ufnością, a ja z wyżyn niebieskich modlić się będę za wami, i jako Córka Przedwiecznego Ojca uproszę wam moc zwyciężania wroga; jako Matka Słowa Wcielonego uzyskam dla was niebieskie światło dla wykrycia wszystkich podstępów diabelskich; a jako Oblubienica Ducha Świętego otrzymam dla was miłość, abyście mogli oderwać się od wszelkich rzeczy ziemskich, które mogłyby wam przeszkadzać w przychodzeniu dla słuchania rajskiej nauki, jaką chcę dawać waszym duszom odkupionym najdroższą Krwią Syna.

W hołdzie Maryi

Oto hołd, o jaki cię proszę: Jeśli jesteś w stanie grzechu, staraj się wyspowiadać zaraz, gdyż macierzyńskie me serce nie pozwala mi na to, by widzieć cię, choć przez moment, niewolnikiem diabła; jeśli zaś dziś nie możesz, postanów sobie, że się wyspowiadasz; zdobądź się na akt skruchy i przestań już obrażać mojego Syna.

Akt strzelisty. Boże mój, niegodny jestem żadnej z Twoich łask, lecz Ty udzielasz mi ich wszystkich przez swoje miłosierdzie, przez zasługi Jezusa i przez wstawiennictwo Maryi, Matki miłosierdzia i Ucieczki grzesznych. Ofiaruję Ci, Przedwieczny Ojcze, Krew Jezusa na podziękowanie jakobyś mi ich wszystkich już użyczył.

Codzienny kwiatek. Przez zachęcanie innych do praktykowania nabożeństwa poświęconego mi Miesiąca pomnożysz liczbę ludzi mi oddanych i powiększysz swoje zasługi. Będę ci wdzięczna, jeżeli to samo uczynisz co dzień, i to coraz gorliwiej.

Wskazówki Najśw. Maryi Panny dla dobrego obchodzenie pobożnej praktyki Miesiąca Jej czci poświęconego:

1. Zważcie, że może to być ostatni miesiąc waszego życia, i każdego dnia pomyślcie, jak postępowałby nieszczęsny potępieniec, gdyby miał łaskę działania, jaką wy macie.

2. Od zbożnego obchodzenia tego Miesiąca zależeć może większe [wasze] uświęcenie. Pamiętajcie, synowie, że najwięksi święci

[316] Święty przypomina tu tytuły nadawane Matce Bożej przez Sodalicję delie Scaletta, do której należą! (2 II1809).