Strona 93

Tom IV

Synu i Duchu Świętym, w Bożej istocie, w Bożej potędze, w Bożej mądrości, w Bożej dobroci, w Bożym miłosierdziu, w Bożej sprawiedliwości. Moje rozkosze będą w samym Słowie Przedwiecznym, które stało się Ciałem, w Jezusie Chrystusie, moim Zbawicielu, w moim Bracie, w mym Królu, w moim Mistrzu, w mej Drodze, Prawdzie i Życiu (por. J 14, 6). Radości swe znajdę w Ranach Jezusa Chrystusa, w Jego Sercu, w Jego zasługach, w Jego dziedzictwie, w Jego chwale, w Jego Królestwie.

O bezcenna śmierci naszego Błogosławionego! Jeśli i wy pragniecie spotkać się z bezcenną śmiercią, badajcie się i uznajcie, że nie przygotowywaliście się do takiej śmierci, gdyż nie ćwiczyliście się, jak należy, w pięknej cnocie miłości. Obudźcie w sobie z tego powodu żal, poprawiajcie się, zwracajcie się do Boga i proście w imię Jezusa z całą ufnością o miłość naprawdę doskonałą, a za wstawiennictwem Błog. Hipolita módlcie się, mówiąc:

Modlitwa

O Błogosławiony Hipolicie! Upadłszy przed najczcigodniejszym tronem Trójcy św., w imieniu Twoim dziękuję Jej dziękczynieniem Aniołów i Świętych oraz ich chwalebnej Królowej, mej Matki Maryi za to, że usposobiła Twoją duszę do przejścia w wieczność poprzez doskonałą praktykę wszystkich cnót świętych, a szczególnie Boskich cnót wiary, nadziei i miłości, stosowanych zwłaszcza przy zakładaniu Twej Kongregacji Nauki Chrześcijańskiej.

Oto przed świętym Twoim obrazem przedstawiam Bogu przez pośrednictwo Aniołów wszystkie akty wiary, nadziei i miłości przez Ciebie spełnione. Proszę, powołując się na Twe imię, a Bóg mnie wysłucha. Ty zaś złóż w ofierze Trójcy Przenajśw. zasługi tego, co Jezus Chrystus na tej ziemi uczynił i czego nauczył, a to w tym celu, aby na świecie były przez wszystkich ludzi praktykowane doskonale cnoty wiary, nadziei i miłości, a ode mnie odjęte było wszystko, co jest przeszkodą w doskonałym pełnieniu tych cnót.

Złóż w ofierze zasługi agonii i śmierci Jezusa, by uświęcona była moja agonia i moja śmierć, która poprzedzona przez wszystkie chrześcijańskie cnoty stanie się w obliczu Pana cenną. A co do wszystkich tych łask, i innych których nie znam, lecz o które mam zamiar prosić, proszę o nie z całego serca dla siebie[308] i dla każdego z bliźnich, zwłaszcza jeśli któryś z nich doznał z mego powodu

[308] „dla siebie” – dod. późn.