Strona 72

Tom IV

najskuteczniejszym i wypróbowanym środkiem do nawracania błądzących i grzesznych[242], rozszerzali następujące Modlitwy:

Pobożna intencja i ofiarowanie

Przedwieczny Ojcze, w zjednoczeniu z całą Wspólnotą Niebian i z wszystkimi innymi stworzeniami pragniemy teraz i zawsze ofiarowywać Ci najdroższą Krew Jezusa Chrystusa i Jego nieskończone zasługi wraz z zasługami Najśw. Maryi, wszystkich Aniołów i wszystkich Świętych dla uzyskania pełnego, szybkiego i trwałego nawrócenia całego angielskiego narodu, a także na podziękowanie, jak gdybyś się do tego już przychylił. I ofiarujemy Ci ją jeszcze na podziękowanie za dary użyczone Najśw. Maryi, Aniołom i Świętym, a szczególnie Świętym wywodzącym się z narodu angielskiego, by wszyscy orędowali w sprawie skutecznego nawrócenia o jakeśmy prosili. Ojcze nasz, itd. Zdrowaś Maryjo itd. Chwała Ojcu itd.

Antyfona: Przez serdeczną litość Boga naszego, który nawiedził nas w światłości niebiańskiej.

Oświeć tych, którzy są w ciemnościach i którzy mrokiem śmierci są spowici, by kroki nasze wieść drogą pokoju (por. Łk 1,78-79). Zbierz nas, Panie, spośród narodów, Abyśmy wyznawali imieniu Twojemu (por. Ps.105,47). Panie, wysłuchaj modlitwę moją, A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie[243].

Módlmy się

Boże, który naprawiasz błędy i który gromadzisz rozproszonych, a zebranych zachowujesz, prosimy, byś na ten lud chrześcijański[244] łaskę jedności swej miłościwie zesłać raczył, by on, odrzuciwszy rozdarcie, jednocząc się z prawdziwym Pasterzem Twego Kościoła, mógł Tobie godnie służyć. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Módlmy się

Wszechmogący, wieczny Boże, który zbawiasz wszystkich i nie chcesz, aby ktokolwiek zginął, spójrz na dusze zwiedzione oszustwem szatana, by odrzuciwszy wszelką niegodziwość herezji,

[242] Pierwotnie: środkiem „naj skuteczniej szym do zniszczenia herezji”.

[243] Od „Panie wysłuchaj… do Ciebie przyjdzie” – dod. póżn.

[244] „chrześcijański” – dod. późn.