Strona 73

Tom IV

serca błądzących przejrzały i doszły do jedności Twej prawdy. Przez P.N.J.C., Twojego syna, który z Tobą itd.[245]

Dla uproszenia dostatecznej liczby pracowników ewangelicznych pełnych Ducha P.N.J.C., by żywiły się Nim dusze nawróconych, dobrze jest często odmawiać takie oto modlitwy:

V.[246] Przez najświętsze Tajemnice Odkupienia.

R. Poślij Panie robotników na żniwo twoje i zlituj się nad ludem Twym. Przez zasługi i wstawiennictwo Najśw. Rodzicielki Twojej oraz wszystkich Aniołów i Świętych.

Poślij, Panie, robotników na żniwo Twoje i zlituj się nad ludem Twym. Królowo Apostołów oraz wszyscy Aniołowie i Święci proście Pana żniwa, Aby posłał robotników na żniwo swoje i zlitował się nad ludem swym, [i] abyśmy wszyscy z Nim, z Ojcem i z Duchem Świętym mogli się radować na wieki wieków. Amen[247].

41. [ZA ANGLIĘ][248]

Zaproszenie katolików Anglii skierowane do wszystkich wiernych dla uproszenia u Boga nawrócenia własnego narodu

Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: jeżeli o coś poprosicie Ojca w moje imię, da wam. Jan, r. 16, wiersz 23.

IHS

Rzym

Na większą chwałę Bożą

Módlcie się za nami, bracia (św. Paweł do Tes.).

[245] Por. Liturgia Wielkiego Piątku – Modlitwy.

[246] Te znaki (V i R) dodał Pallotti później.

[247] Następują teraz dwie uwagi Świętego: 1. „Czuję się skłonny umieścić nie ostatnie, lecz pierwsze „Oremus”; 2. „Umieściłem na początku przy „Módlcie się” nasz (naród), gdyż pisałem to w założeniu, że modlitwa pochodzi od katolików Anglii. Nie ma to zastosowania w wypadku, gdy modlitwę odmawiają członkowie innych narodowości”.

[248] Dwunastostronicowe pismo pisane obcą ręką, bez daty, zatwierdzone, jak świadczy Orlandi, przez Świętego jako ostatnia kopia.