Strona 69

Tom IV

wypróbowanym najskuteczniejszym środkiem niweczenia herezji, propagowali następujące modlitwy:

Pobożna intencja i ofiarowanie

Przedwieczny Ojcze, w zjednoczeniu z całą Wspólnotą Niebian i z wszystkimi innymi stworzeniami pragniemy teraz i zawsze ofiarowywać Ci najdroższą Krew Jezusa Chrystusa i Jego nieskończone zasługi wraz z zasługami Jego Kościoła i z zasługami Najśw. Maryi, wszystkich Aniołów i wszystkich Świętych dla uzyskania pełnego, szybkiego i trwałego nawrócenia całego angielskiego narodu, a także na podziękowanie, jak gdybyś się do tego już przychylił. I ofiarujemy Ci ją jeszcze na podziękowanie za dary użyczone Najśw. Maryi, Aniołom i Świętym, a szczególnie Świętym wywodzącym się z narodu angielskiego, aby wszyscy orędowali w sprawie skutecznego nawrócenia, o jakie prosiliśmy.

Ojcze nasz itd. Zdrowaś Maryjo itd. Chwała Ojcu itd.[228]

Dla uproszenia dostatecznej liczby pracowników ewangelicznych pełnych ducha P.N.J.C., którzy by się troszczyli o dusze nawróconych, jest wskazane częste odmawianie następujących modlitw: Przez najświętsze itd.[229]

38. [PROŚBA O PRZYZNANIE ODPUSTÓW][230]

(Prośba), aby kto za pomocą prasy, zachęty czy w jakikolwiek inny sposób szerzy odmawianie wspomnianych modlitw, mógł za każdym razem uzyskać odpust siedmiu lat i siedmiu kwadragen.

Siedem lat i siedem kwadragen odpustu dla każdego, kto te modlitwy odmówi prywatnie.

Dziesięć[231] lat i dziesięć kwadragen odpustu dla odmawiającego je publicznie.

[228] Na marginesie dod. Pallottiego: „Antyfona, Werset, Módlmy się”.

[229] Tego rodzaju modlitwa apostolska wraca u Pallottiego często; zob. np. niżej, przy nrze 40.; Faller, Preghiere, 231, nn.

[230] Czterostronicowy plik, bez daty. Na 3 stronie jest tekst podania umieszczonego tu pod nrem 39. Z kontekstu zdaje się wynikać, że te projektowane odpusty pozostają w związku z modłami o nawrócenie Anglii.

[231] Zamiast pierwotnych „pięćdziesięciu”.