Strona 70

Tom IV

[By] każdy kto prywatnie czy publicznie odmówi je przynajmniej pięć[232]razy w miesiącu, mógł uzyskać odpust zupełny. Momentem uzyskania byłby dzień miesiąca, w którym wierny po spowiedzi i Komunii św. pomodli się w intencji Jego Świątobliwości.

Uwaga. Nie wystosowano jeszcze prośby do Ojca Świętego o powyższe odpusty, dlatego niezbędna jest [ta] prośba oraz egzemplarz Modlitwy, jakie mają być wydrukowane.

Zechciej Pan[233] podać mi ustnie czy pisemnie jakąś uwagę czy wiadomość.

39. [PODANIE][234]

Ojcze Święty!

Pewni angielscy katolicy, najuniżeńsi petenci Waszej Świątobliwości, pragną usilnie nawrócenia swego narodu. Wiedząc że środkiem skutecznym do osiągnięcia tego [zamierzenia] jest wspólna czy indywidualna modlitwa gorliwych katolików, postanowili zaprosić ich do odprawiania modłów w sposób możliwie najwłaściwszy, jak również przy pomocy określonych tekstów, jakie na karcie przedstawia się kornie Waszej Świątobliwości. Aby zaś tym skuteczniej doprowadzić do rozpowszechniania i szerzenia praktyki tych modlitw, proszą pokornie, by Wasza Świątobliwość raczył przyznać zaproponowane niżej odpusty[235].

Całując święte Stopy, proszą o pasterskie błogosławieństwo; i niech łaska itd.[236]

[232] Widoczne tu pewne wahanie: pięć, potem cztery, i znowu pięć.

[233] Chodzi tu chyba o p. G. Tempesta. Zob. przyp. 236.

[234] Adresatem był najprawdopodobniej Grzegorz XVI (1831- 1846).

[235] Zob. nry37i38.

[236] Czwarta str. pisma umieszczonego pod nrem 38 zawiera notatkę Pallottiego: „Pan Tempest, 3 piętro, Via S. Romualdo 262”. Jest to ulica przy obecnym Piazza Venezia. Tekst nieczytelny.