Strona 67

Tom IV

litościwie znosi – mamy z gorliwą prawością ostrożnie oglądać i żarem pokuty nieustannie spalać.

Pomyślcie, najmilsi bracia, jaka to po Wcieleniu Jednorodzonego Syna Bożego jest uroczystość dzisiejsza, nadejścia Ducha Świętego; jak bowiem tamta , tak i ta godna jest uwielbienia. W tamtej Bóg, pozostając Sobą, przyjął naturę ludzką; w tej natomiast ludzie przyjęli Boga przychodzącego z góry. W tamtej w sposób naturalny Bóg stał się człowiekiem, w tej ludzie przez adopcję stali się bogami.

Więc wtedy[218] było chwalebną rzeczą dążyć do biskupstwa, gdy nie było wątpliwości, że dojdzie się przez nie do większych utrapień… Kto zatem nie pragnie biskupstwa, sam sobie wystawia świadectwo. I kto przez nie szuka chwały zaszczytów, a nie świadczenia dobrych uczynków. Bo świętego urzędu nie tylko nie kocha, ale nie zna go zgoła.

Oby więc[219] nie stał się niezdolnym do pomniejszania cudzych wykroczeń ten, którego jeszcze rujnują własne przewinienia.

I powiedział Pan[220]: ponieważ lud ten zbliża się do mnie w słowach i sławi mnie tylko wargami, podczas gdy serce jego jest z dala ode mnie – gdyż cześć jego dla mnie jest wyuczonym tylko przez ludzi zwyczajem – przeto ja dodam: do zdumienia przywiodę ten lud przez cud wielki i wstrząsający. Zginie mądrość jego myślicieli, a rozum jego mędrców się zaciemni.

[Na wieczerzę] wzywa sam Bóg[221], wzywa przez Aniołów, wzywa przez Ojców, wzywa przez Proroków, wzywa przez Apostołów, wzywa przez Pasterzy,… wzywa bardzo często przez cuda, wzywa bardzo często przez plagi, wzywa czasem przez pomyślność, wzywa niekiedy przez przeciwności. Niechaj nikt [tego wezwania] nie lekceważy, by zasłaniając się wymówkami, nie mógł wejść wtedy, gdy tego chciał będzie.

Słyszeliście[222], moi bracia, przy czytaniu Ewangelii, że grzeszni i celnicy przyszli do naszego Odkupiciela, i że zostali przyjęci nie tylko na rozmowę, ale i na wspólny posiłek. A na widok tego oburzali się faryzeusze. Wnioskujcie z tego, że autentyczna

[218] Nota Pallottiego: „Św. Grzegorz, De cur(a) pasto(rali), cz. I, r. 8”

[219] Nota Pallottiego: „ Św. Grzegorz, tamże, r. 11, pod koniec”.

[220] Nota Pallottiego: „Izajasz, r. 29, wiersz 13”.

[221] Nota Pallottiego: „Św. Grzegorz, homilia na Ewang. 36”.

[222] Nota Pallottiego: Św. Grzegorz, homilia na Ewang. 34”.