Strona 66

Tom IV

Pędzą swe dni w dobrobycie, w pokoju zstępują do Szeolu (por. Hi21,13).

Bo zły człowiek zachowany jest na dzień zagłady, i prowadzony będzie na dzień gniewu.

Dlatego ponowię wobec tego ludu niezwykłe działanie cudów i dziwów: zginie mądrość jego myślicieli, a rozum jego mędrców zaniknie[212]. Zbudował[213] dom z pajęczyny jak szałas stawiany przez stróża. Mól buduje sobie domek w szacie człowieka, a kornik w drzewie, którym, gdy jest porzucone, on kończy swój żywot. Stróż winnicy urządza sobie szałas z gałązek i po winobraniu go porzuca.

Gdy położy się bogacz, nic nie zgarnie; otworzył oczy – nic nie znajduje się (por. Hi 27,19).

A mądrość? Gdzie ją znajdziesz? Gdzie jest siedziba wiedzy?[214]

Nie zna człowiek jej ceny, i nie znajduje się jej w ziemi rozkosznie żyjących.

I rzekł (Bóg) człowiekowi: Oto bojaźń Boża, a roztropność, to unikanie zła (por. Hi 28,28).

I ulękło się wobec tego me serce, i zostało zepchnięte ze swego miejsca[215].

Nie boicie się mnie? – pyta Pan – i nie będziecie drżeć [przede mną], który znacząc granice morzu piaskiem, ustanawiam prawo wieczyste jakie nie przeminie? I poruszą się jego fale, lecz nie przemogą, wzniosą się a nie przekroczą ich.[216] A tego ludu serce stało się niewierne i prowokujące do gniewu: odstąpili i odeszli. I nie powiedzieli w sercu: bójmy się Pana, naszego Boga, który w swym czasie daje nam deszcz wczesny i późniejszy, zapewniający nam pełnię dorocznego żniwa.

Bo nie może podobać się Bogu[217] ani prostota bez gorliwości, ani gorliwość bez prostoty. Stąd sama Prawda mówi (por Mt, 10,16): Bądźcie przezorni jak węże, a prości jak gołębice. Godne uwagi, że Pan nie chciał przestrzec swych uczniów ani przed samą gołębicą bez węża, ani przed wężem bez gołębicy, aby i przezorność wężowa miała pogłębiać gołębią prostotę, a prostota gołębia łagodzić wężową przezorność.

[Duch Święty] dlatego przyszedł do ludzi w ogniu, a w gołębicy objawił się Panu, gdyż my grzechy nasze jakie Pan przez łagodność

[212] Dod. Pallottiego: „Izajasz, r, 29, wiersz 14.

[213] Dod. Pallottiego: „Hiob r 27 wiersz 18, w którym mowa o bezbożnym pełnym drapiestwa”.

[214] Nota Pallottiego: Hiob r. 28, wiersz 12, 13”.

[215] Nota Pallottiego: „Eliu, Hiob, r. 37, wiersz l”.

[216] Nota Pallottiego: „Jeremiasz, r. 5, wiersz 22”.

[217] Nota Pallottiego: „Homilia św. Grzegorza, na Zielone Świątki o Ewangelii 30.