Strona 55

Tom IV

Przez Zasługi i Wstawiennictwo świętych Doktorów, Kapłanów i Lewitów – Poślij Panie, itd.

Przez Zasługi i Wstawiennictwo świętych Zakonników i Eremitów – Poślij Panie, itd.

Przez Zasługi i Wstawiennictwo świętych Dziewic i Wdów -Poślij Panie, itd.

Przez Zasługi i Wstawiennictwo wszystkich Twych Świętych Męczenników i Niewiast – Poślij Panie, itd.

Królowo Apostołów, Niepokalana Maryjo, proś Syna Twego, Jezusa Chrystusa, Pana Żniwa, aby posłał robotników na Żniwo swoje i zlitował się nad ludem swym.

Wszyscy święci Aniołowie, Archaniołowie, Trony, Panowania, Księstwa, Potęgi i Moce nieba, Cherubini i Serafini, Patriarchowie i Prorocy, święci Doktorowie Prawa i Apostołowie, wszyscy Chrystusowi Męczennicy, święci Wyznawcy, Dziewice Pańskie, Anachoreci oraz wszyscy Święci proście Pana Żniwa, aby posłał robotników na Żniwo swoje i zlitował się nad ludem swym, abyśmy wszyscy mogli wraz z Nim królować na wieki wieków. Amen.

Powyższe modlitwy podaje się tu w skróconym brzmieniu, aby w ciągu dnia mogły być częściej powtarzane.

[By te modlitwy[170] można było częściej w ciągu dnia odmawiać, podaje się je w skrócie]:

Przez najświętsze tajemnice Odkupienia ludzkiego – Poślij Panie robotników na żniwo Twoje i zlituj się nad ludem swym.

Przez zasługi i wstawiennictwo Najśw. Rodzicielki Twojej, świętych Aniołów i Archaniołów oraz wszystkich Twoich świętych Mężów i Niewiast – Poślij Panie robotników na żniwo swoje i zlituj się nad ludem Twym.

Królowo Apostołów, Maryjo Niepokalana, wszyscy Aniołowie święci Mężowie i Niewiasty Boże – proście Pana żniwa, aby posłał robotników na żniwo swoje i zlitował się nad ludem swym, abyśmy wszyscy mogli wraz z Nim królować przez wieki wieków. Amen.

33. [MODLITWA PRZED STUDIUM][171]

Modlitwa do odmawiania przed rozpoczęciem studium

Panie, tak bardzo nędzny i niegodny jakiegokolwiek dobra, Twój sługa, pragnie [jednak] wejść dla oglądania Twych skarbów. Oby ten,

[170] Skreślono pierwotne „by w ciągu dnia”. Całą uwagę podano w języku włoskim.

[171] Tekst łaciński dwustronny, bez daty.