Strona 54

Tom IV

Modlitwa

(Modły o zachowanie i spotęgowanie wśród katolików, a szerzenie wśród pogan religii i wiary Pana Naszego Jezusa Chrystusa, również dla uzyskania Jego tkliwego miłosierdzia względem dusz odkupionych Najdroższą Jego Krwią).

Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego – Poślij Panie robotników na żniwo swoje i przepuść ludowi Twemu (por. Łk 10, 2).

Przez Przyjście Twoje – Poślij Panie robotników na żniwo swoje i przepuść ludowi Twemu.

Przez Narodzenie Twoje – Poślij Panie robotników, itd.

Przez Modlitwę, Posłuszeństwo i Prace Twoje – Poślij Panie, itd.

Przez Chrzest i święty Post Twój – Poślij Panie itd.

Przez przedziwne Nauczanie Twoje – Poślij Panie[168] itd.

Przez Krzyż i Mękę swoją – Poślij Panie, itd. Przez Śmierć i Pogrzeb Twój – Poślij Panie, itd.

Przez nieskończoną Miłość, jaką odkupiłeś ludzi Najświętszą Krwią swoją – Poślij Panie, itd.

Przez Święte i wieczyste Kapłaństwo Twoje – Poślij Panie itd.[169]

Przez święte Zmartwychwstanie Twoje – Poślij Panie itd.

Przez przedziwne Wniebowstąpienie Twoje – Poślij Panie itd.

Przez przyjście Ducha Świętego Pocieszyciela – Poślij Panie itd.

Przez Zasługi i Wstawiennictwo Najśw. Rodzicielki Twojej -Poślij Panie, itd.

Przez Zasługi i Wstawiennictwo świętych Aniołów i Archaniołów – Poślij Panie, itd.

Przez Zasługi i Wstawiennictwo świętych Patriarchów i Proroków – Poślij Panie, itd.

Przez Zasługi i Wstawiennictwo świętych Apostołów i Ewangelistów – Poślij Panie, itd.

Przez Zasługi i Wstawiennictwo świętych Uczniów Twoich -Poślij Panie, itd.

Przez Zasługi i Wstawiennictwo świętych Młodzianków i Męczenników – Poślij Panie, itd.

Przez Zasługi i Wstawiennictwo świętych Biskupów i Wyznawców – Poślij Panie, itd.

[168] Wezwanie napisane dwa razy.

[169] Wezwanie powtórzone.