Strona 46

Tom IV

26. [MODLITWA DO NAJŚW. MARYI PANNY][137]

Do Niepokalanej Matki Bożej, Królowej Apostołów Modlitwa

Niepokalana Matko Boga, Królowo Apostołów, Córko Przedwiecznego Ojca, Matko Wcielonego Słowa Przedwiecznego, Oblubienico Ducha Świętego, w zjednoczeniu z całą[138] Wspólnotą Niebian i z wszystkimi stworzeniami czasu minionego, obecnego i przyszłego, racz zanieść przed Tron Najwyższego Najdroższą Krew Jezusa, Twojego Boskiego Syna, Jego najśw. życie i Jego zasługi nieskończone w cenie, a również zasługi Kościoła Jezusa Chrystusa czasu przeszłego, obecnego i przyszłego w tej intencji, aby to co się wysuwa w obecnym dziełku, było wykonane z doskonałością ducha Jezusa Chrystusa celem uproszenia, aby – jak to Tenże Jezus powiedział – szybko nastała w świecie jedna Owczarnia żywiona przez jednego Najwyższego Pasterza.

A że Bóg Wszechmogący może sprawić sam w jednym momencie[139], by cały świat Go poznał, miłował i adorował, bez potrzeby posługiwania się kimkolwiek – choć Boga potrzebują wszyscy: wielcy i mali, wysokiego i niskiego stanu, uczeni i prostaczkowie racz przeto uprosić, aby – jeżeli by to, co się w tej książce wysuwa, z uwagi na drogi Boże, nie było środkiem (do spełnienia) Jego woli, zawsze godnej uwielbienia, by usilnie przyśpieszać nadejście jednej Owczarni i jednego Pasterza – to niech zniweczone zostanie dzieło wydumane przez nędzne stworzenie[140], i niech się dzieje wola Ojca, Syna i Ducha Świętego[141]. Na podziękowanie zaś, jak gdyby to wszystko już się uzyskało, niesiemy przed Boży Tron, w jedności z całym Kościołem triumfującym i walczącym teraz i zawsze, w każdym momencie Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa.

[137] Modlitwa bez daty, identyczna treściowo z poprzednią, choć w innej nieco redakcji.

[138] Zamiast pierwotnego: „Apostołowie, raczcie uprosić [łaskę] ofiarowywania teraz i zawsze w jedności z całą”.

[139] „W jednym momencie” – dod. późn.

[140] Zamiast pierwotnego „niech będzie zniszczone co w tymże dziełku było wydumane”.

[141] W tym miejscu znajdowało się pierwotnie kończące „Amen”.