Strona 47

Tom IV

27. [O ZACHOWANIE CZYSTOŚCI][142]

Niepokalana Matko Boża, przeczysta Królowo Dziewic, Najśw. Maryjo[143]! Ty, która w czystości, jak i w świętości, przewyższyłaś Aniołów i Świętych, racz nam wyprosić wszystkie te łaski, jakich nam potrzeba do zachowania na zawsze nienaruszonej, śnieżnobiałej lilii czystości, czy też do jej odzyskania, jeżeliśmy ją utracili.

Mów zatem do Boskiego Przedwiecznego Ojca, którego jesteś najuleglejszą Córką, by nas umocnił swą potęgą; i do Boskiego Syna, którego jesteś najczulszą Matką, by nas oświecił swoją mądrością; i do Ducha Świętego, którego jesteś najwierniejszą Oblubienicą[144], by nas uświęcił swą najdoskonalszą miłością, iżbyśmy nie tylko umiłowali gorąco bezcenny skarb świętej czystości, ale i poznali niebezpieczeństwo jej utraty, by móc się przed nim uchronić; iżbyśmy też przezwyciężyli wszelkie pokusy, jakimi szatan usiłuje nas skusić do popadania w najbardziej zwierzęce paskudztwa. O Matko Przeczysta, jesteśmy pewni, że nam uprosisz te łaski przez Najdroższą Krew i Czystość Jezusa Chrystusa.

28. [NAWIEDZENIE NAJŚW. MARYI PANNY][145]

Pobożna praktyka nawiedzania Maryi, Dziewiczej Matki Bożej

O święty Aniele, mój Stróżu! Przez miłość, jaką kochasz Tę przesławną Niewiastę, jedyną wśród dzieci Adama poczętą bez grzechu, zapowiedzianą z największą pochwałą i przyrzeczoną rodzajowi ludzkiemu od początku świata jako Naprawczynię winy, pozdrowioną przez św. Archanioła Gabriela jako Pełną Łaski, całą w Bogu i wciąż Bożą, błogosławioną między niewiastami; Tę, która znalazła u Boga łaskę większą niż wszystkie stworzenia, obraną od wieków, a później ustanowioną Matką Boga zawsze dziewiczą, Najśw. Maryję; i przez tę miłość, jaką kochasz Ojca Przedwiecznego, którego Ona jest Córką, i Syna, którego jest Matką, i Ducha Świętego, którego jest Oblubienicą; i przez ową miłość, jaką kochasz wszystkich Aniołów oraz swoich Towarzyszy wszystkich Twych świętych

[142] Pismo bez daty, zatytułowane tak przez ks. Hettenkofera.

[143] „Najśw. Maryjo” – dod. późn.

[144] „Którego jesteś… Oblubienicą” – dod. późn.

[145] Dwie luźne kartki, bez daty.