Strona 45

Tom IV

25. [MODLITWA DO NAJŚW. MARYI PANNY][131]

Do Niepokalanej Matki Bożej, Królowej Apostołów Modlitwa dotycząca Dziełka[132].

Niepokalana Królowa Apostołów, Najśw. Maryjo, Córko Przedwiecznego Ojca, Matko Wcielonego Słowa Przedwiecznego, Oblubienico Ducha Świętego. W jedności z całą Wspólnotą Niebian i wszystkimi stworzeniami czasu minionego i przyszłego -a wszystkie wyobrażamy sobie jako mnożenie bez końca w liczbie i świętości – racz Najwyższemu[133] złożyć w ofierze najdroższą Krew Jezusa, Twojego Boskiego Syna, Jego najświętsze życie, Jego zasługi nieskończonej wartości wraz z zasługami Jego Kościoła czasu przeszłego, obecnego i przyszłego, na uzyskanie (tej łaski), aby wszystko to, co proponuje niniejsza książka[134] realizowano z doskonałością ducha Jezusa Chrystusa, by świat doszedł tak do jednej Owczarni żywionej przez jednego najwyższego Pasterza, jak zapowiedział to Jezus Chrystus[135].

Ponieważ jednak Bóg Wszechmogący nie potrzebuje nikogo -choć Boga potrzebują wszyscy: wielcy i mali, ze sfer wysokich czy niskich, uczeni i prostaccy, bogaci i biedni – i choć On może w jednym momencie sprawić, by przez cały świat był poznany, adorowany i kochany, niemniej racz uprosić dla nas jeszcze tę łaskę, by -jeśliby to, co się w tej książce wysuwa nie stanowiło, zgodnie z upodobaniem Bożym, środka do usilnego przyśpieszenia nadejścia jednej Owczarni i jednego Pasterza – niech unicestwione zostanie dzieło poczęte przez nędzne stworzenie, i niech się dzieje wola Ojca, Syna i Ducha Świętego. A na podziękowanie, jak gdyby to wszystko zostało już spełnione, składajmy Najwyższemu, w jedności z całym Kościołem triumfującym, cierpiącym i walczącym, Najśw. Krew Jezusa teraz i zawsze, w każdej chwili. Amen[136].

[131] Luźna kartka bez daty, ale zob. przyp. 132.

[132] Chodzi o pracę, związaną, zdaniem ks. Mocci, z początkiem Dzieła Apost. Katolickiego, a więc z latami 1837- 1838. – Modlitwy umieszczone pod nr 25 i 26 ukazują ducha, w jakim Święty zabierał się do wspomnianego Dzieła.

[133] W miejsce pierwotnego „przed Tronem”.

[134] Pierw. „niniejsze dziełko”.

[135] Następowały skreślone później słowa: „i że nie należy czynić nic innego, jak tylko to, co zgodne z postanowieniem Bożym, gdyż Bóg nie potrzebuje wkładu stworzeń”.

[136] Święty często, jak i tu, pisał na zapisanych częściowo kartkach papieru.