Strona 42

Tom IV

36. W Zielone Świątki zsyła Ducha Świętego

36. Udziela wiernym błogosławieństwa

37. Posyła Apostołów na cały świat, by nieśli Ewangelię[111]

37. Czyta ostatnią Ewangelię

23. [ZAPROSZENIE NA KARNAWAŁ][112]

Najśw. Maryja Bolejąca, Matka Boża Niepokalana zaprasza oddane sobie dzieci Kościoła do wynagradzania[113] za Rany Jezusa Chrystusa odnawiane przez karnawałowych grzeszników:

Krzyżując znów w sobie Syna Bożego (Hbr. 6), dodawali znów do boleści ran moich (Ps 68).

Poprzez akty cnót i umartwienia – opatrzył Jego rany i roztoczył nad nim opiekę: Łk 10. Pan doznał w swych sługach pociechy: Mch 2, 7.

Pierwsza rana, na lewej nodze, ponawiana przez grzeszników[114] na bankietach i tańcach.

Złóżcie za nią zadośćuczynienie, o pobożni czciciele Maryi[115]

1. Przez jakiś akt pokuty za przykładem św. Franciszka Ksawerego[116], który za tańce krępował swe nogi łańcuchami.

2. Przez częste nawiedzania Najśw. Sakramentu i cieszących się większą czcią ołtarzy Najśw. M. Panny, jak w takim czasie czynił to św. Bernard[117].

Druga rana, na prawej nodze, ponawiana przez grzeszników ich hulaszczym życiem.

Złóżcie za nią zadośćuczynienie, o pobożni czciciele Maryi:

1. Przez jakieś akty abstynencji, za przykładem św. Katarzyny Sieneńskiej[118], która w dni takie pościła.

2. Przez indywidualną Komunię św. przyjmowaną w dni obfitujące bardziej w grzechy, jak to w tym celu czyniła św. Gertruda[119], przystępując w takowe czwartki do Komunii św.

[111] Następuje teraz druga wersja z tą różnicą, że po nrze 11 następuje n. 12 ze wzmianką o Credo, i w rezultacie te wersja zawiera 38 nrów.

[112] Ulotka bez daty z dopiskiem Pallottiego.

[113] Od „Najśw. Maryja… do wynagradzania” – dod. Świętego. Powtarzające się: „Złóżcie za Nią zadośćuczynienie itd. – to dodatki wpisane na ulotce.

[114] „przez grzeszników” – dod. Świętego.

[115] Zob. przyp. 113.

[116] Św. Franciszek Ksawery SJ, misjonarz, pokutnik +1552.

[117] Słynny mistyk, Doktor Kościoła + 1153.

[118] Włoska mistyczka, zasłużona w sprawie reformy Kościoła +1380.

[119] Wykształcona mistyczka niemiecka +1302.