Strona 41

Tom IV

10. Prowadzą Go do Heroda

10. Pochylony przy środku ołtarza mówi: „Oczyść serce me”

11. Wśród szyderstw wiodą Go znów do Piłata

11. Czyta Ewangelię

12. Kaci zdzierają zeń szaty

12. Odkrywa kielich

13. Piłat ogłasza Go niewinnym

13. Umywa ręce

14. Piłat, ukazując Go ludowi, mówi: „Oto człowiek!”

14. Zwrócony do ludu mówi: „Módlcie się bracia…”

15. Zakrywają Mu oczy, plują nań i szydzą

15. Mówi cicho Sekretę

16. Lud przenosi Barabasza nad Jezusa, wołając: „Zniszcz Go, zniszcz, ukrzyżuj!”

16. Czyta Prefację

17. Skazany na śmierć

17. Zaczyna Kanon

18. Dźwiga krzyż na Kalwarię

18. Czyni Memento za żywych

19. Spotyka się z Weroniką

19. Dalsze czytanie Kanonu

20. Rozciągnięty i przygwożdżony do krzyża

20. Czyni znak krzyża nad chlebem i winem

21. Podniesiony wysoko na krzyżu

21. Podnosi konsekrowaną Hostię

22. Z ran roni Krew

22. Wznosi kielich po konsekrowaniu wina

23. Widzi zbolałą Matkę

23. Czyta Kanon w dalszym ciągu

24. Zanosi modły za cały rodzaj ludzki

24. Mówi: „Również nam, grzesznym ludziom!”

25. Z krzyża wypowiada 7 słów

25. Odmawia: „Ojcze nasz”

26. Umiera

26. Łamie Hostię

27. Z duszą wstępuje do Otchłani

27. Wpuszcza do kielicha cząstkę konsekrowanej Hostii

28. Wielu ze stojących wokół nawraca się, bijąc się w piersi

28. Uderzając się w piersi mówi: „Baranku Boży…”

29. Zraniony w bok, wylewa Krew i wodę

29. Odmawia dalej Modlitwy

30. Złożony zostaje w grobie

30. Przyjmuje Komunię

31. Namaszczają Go olejkami

31. Puryfikuje kielich

32. Chwalebny wstaje z martwych

32. Nakrywa kielich

33. Ukazuje się Matce i uczniom swoim

33. Mówi: „Pan z wami”

34. Pozostaje 40 dni, obcując ze swymi uczniami

34. Odmawia ostatnie Modlitwy

35. Wstępuje do nieba

35. Mówi ostatnie: „Pan z wami”