Strona 43

Tom IV

Trzecia rana, na lewej ręce, ponawiana przez grzeszników w urządzanych widowiskach i komediach. Złóżcie za nią zadośćuczynienie:

1. Przez skromność i jak największe umartwienie wzroku, idąc za św. Alojzym, który udając się na zabawę[120], nidy nie podnosił oczu.

2. Przez częste wpatrywanie się w wizerunek Ukrzyżowanego i czytanie jakiejś lektury duchowej. Tak czynił św. Franciszek[121] wpatrujący się godzinami w Chrystusa Ukrzyżowanego.

Czwarta rana, na prawej ręce, ponawiana przez grzeszników w ich nocnych zabawach i grzesznych rozmowach. Składajcie za nią zadośćuczynienie:

1. Prowadząc budujące rozmowy i gromadząc współtowarzyszy przy dobrych poczynaniach, jak czynił to św. Filip Nereusz[122], który w takim czasie ściągał młodzież do oratoriów.

2. Rezygnując z jakiś szczególnie miłych rozrywek. Św. Franciszek Salezy[123] odmawiał sobie każdej rozrywki z tego właśnie powodu.

Piąta rana – Boku – odnawiana przez grzeszników przez częste akty zmysłowości.

Złóżcie za nią zadośćuczynienie:

1. Przez umartwianie ciała i jego zmysłów na podobieństwo św. Karola Boromeusza[124], który w okresie karnawału oddawał się ciężkim pokutom.

1. Starając się przemyślnie o to, aby ludzie w te dni nie obrażali Boga, św. Ignacy[125], aby nie dopuścić do grzechu, rzucił się do lodowatej wody.

Św. Gertruda ujrzała w ekstazie, jak Chrystus św. Janowi kazał złotymi czcionkami zapisywać szlachetne czyny podejmowane w karnawale, aby wynagrodzić je wyjątkowymi łaskami. Życie, Ks. IV, r. 10.

„Wy jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w przeciwnościach moich, a ja wam przekazuję Królestwo” (Łk 22, 28-29).

[120] Alojzy Gonzaga, kleryk SJ + 1589.

[121] Oczywiście św. Franciszek z Asyżu, obdarzony stygmatami.

[122] Słynny założyciel Oratorianów +1595.

[123] Doktor Kościoła +1622.

[124] Wybitny Pasterz Kościoła okresu soboru trydenckiego +1584.

[125] Założyciel Towarzystwa Jezusowego +1556.