Strona 320

Tom IV

Tychże w mniej szych rozmiarach 500

tychże małych 2000

Wielkich[1062] obrazów Jezusa Ukrzyżowanego 100

Tychże w mniejszych rozmiarach 500

Tychże małych 2000

Obrazów św. Apostołów 50

Małych obrazów innych Świętych dla budzenia

pobożności 1000

W podaniu czyni się wzmiankę o miedziorytnictwie domowym[1063] .

176. [METODA DLA WIERNYCH][1064]

Sposób postępowania w dniu spowiedzi i Komunii św.

W czasie gdy ci poczciwi wierni czekają na swoją spowiedź jeden z duchownych, nie zajęty słuchaniem spowiedzi postara się krótkimi, powtarzającymi się egzortami usposabiać ich coraz bardziej do szczerego i dokładnego wyznania, do żalu i do postanowienia poprawy.

Po spowiedzi przystępuje się do rozpoczęcia Najśw. Ofiary, a duchowny, który ma głosić egzorty, niech głosem poważnym i wyraźnym ofiaruje Majestatowi Bożemu Najśw. Ofiarę, szczególnie w intencji zadośćuczynienia za grzechy mających przystępować do Komunii św.

Uwaga: Przez tego rodzaju ofiarowania nie rozumie się, że celebrans ma Mszę ofiarować jedynie za nich.

Po Mszy św. rozpocznie odmawiać głośno pięć Ojcze nasz, Zdrowaś i Chwała Ojcu[1065] na pamiątkę Męki P.N.J. Chrystusa i Boleści Najśw. Maryi Panny, a przy końcu tych „Ojczenaszów” doda: „Męka P.N.J. Chrystusa i Boleści Najśw. Maryi, zawsze Dziewicy, niech będą zawsze w sercach naszych”[1066].