Strona 319

Tom IV

sobie innych, jeszcze większych łask, gdy Mu dziękujemy za te, jakich nam już użyczył; dlatego owe dwa dzwony[1057] pomogą Panu jeszcze do otrzymywania innych niezliczonych łask.

(kartka czysta)[1058]

174. [UWAGI[1059] GODNE PRZYPOMNIENIA]

1.1 tak można ich zachęcać, by wszyscy razem odmawiali święty różaniec po codziennym posiłku południowym, gdyż czas przydzielony im na posiłek jest dłuższy niż ten konieczny do ukończenia bardzo krótko trwającego obiadu. A gdyby go nie mogli odmówić wszyscy razem, niech się połączą przynajmniej ci gorliwsi. Gdyby zaś i to nie było możliwe, niech się każdy stara odmówić go w pojedynkę. A gdyby ktoś nie miał koronki, może odmówić w tym czasie na tym co ma, albo też niech się postara mieć na uwadze liczbę pozdrowień anielskich w sposób, jaki będzie dlań najłatwiejszy.

5 (!). Pobożny i gorliwy duchowny będzie się starał w cztery tylko oczy zachęcać kaprala[1060] tych poczciwych wiernych, by był wśród nich pierwszym wprowadzającym w czyn dawane tu pouczenia, oraz by przykładem i słowem skłaniał wszystkich pozostałych do gotowości czynienia tego, co się ustala, oraz do pilnej i starannej podatności na to nauczanie.

W końcu wystarczy przypomnieć sobie, że miłość jest przemyślna (l Kor 13,4), by dojść do przeświadczenia, że gorliwy duchowny zastosuje w czynie wszelkie środki, by Dzieło Boże było doprowadzone do doskonałości.

175. [ZAOPATRZENIE W DRUKI][1061]

Droga krzyżowa w większych rozmiarach sztuk – 50

Wielkich obrazów Najśw. Maryi Panny – 100

© Instytut Pallottiego 2018