Strona 321

Tom IV

Teraz rozpoczną się gorące zachęty (fervorini), po których, wezwawszy tych poczciwych wiernych, aby usiedli, rozda im się „pamiątki” i zachęci ich do chętnego wpisywania się do wspomnianych praktyk pobożności. Wezwie ich też do ponownego potępienia grzechów, aby tym pewniej uzyskali odpust zupełny w momencie dokonywania wpisu. Po czym albo wprowadzi się ich do zakrystii, albo, jeśli to będzie poręcznie, do kościoła. Będą się wpisywali do pobożnych Stowarzyszeń, i otrzymają pagellę wraz z koronką.

Po tym odbędzie się, na klęczkach, ofiarowanie się Sercu Jezusa i Maryi wyraźnym głosem, odmówi się litanię do Najśw. Maryi Panny, trzy Ojcze nasz, Zdrowaś i Chwała Ojcu na cześć Przenajśw. Trójcy, na podziękowanie za przywileje udzielone Najśw. M. P. szczególnie w chwili Jej Wniebowzięcia, a także modlitwy w intencji papieży dla uzyskania odpustów świętych, za dar świętego wytrwania w dobrym, za wszelkie potrzeby duchowe i doczesne całego świata; jedno Ojcze nasz, Zdrowaś, Wieczny odpoczynek za dusze czyśćcowe, szczególnie itd., oraz na podziękowanie jedno Ojcze, Zdrowaś, Chwała, względnie: Dziękujemy Ci Panie Boże.

W końcu, jeśli jest Najśw. Sakrament w puszce[1067], udziela się błogosławieństwa, a jeśli nie ma, to poświęconym krucyfiksem. Po czym następuje rozwiązanie zebrania odmówieniem „Niech będzie pochwalony J. Chr. itd. i końcowe wezwanie, by nawiedzieć w tym dniu kościół św. Piotra czy OO. Dominikanów, z wyszczególnieniem tych różnych[1068] świątyń, aby ułatwić takie nawiedzenie, gdyż we wszystkich są (do uzyskania) odpusty, itd.[1069]

177. [ŚWIADECTWO][1070]

dla misjonarzy dwakroć w ciągu dnia.

Dla grupy kapłanów wprowadził praktykę rozmyślania. A cały Instytut, przez niego założony, ukształtował właśnie dla wzywania ludów, i wszystkich ludzi wszelkich klas, poprzez rozmyślanie, misje, rekolekcje, dni skupienia i przygotowania na śmierć w każdym miesiącu.