Strona 318

Tom IV

Prawdziwa wiedza rodzi nie pyszałków, którzy napełnieni nią -uskarżają się na siebie; bo kto się nią napełni, najpierw dąży do poznania siebie, a gdy już jest siebie świadom, tym bardziej nią się wzmacnia, im bardziej w niej widzi swą słabość (Św. Grzegorz, w Morał.).

Kochaj pogłębianie wiedzy, a nie będziesz miłował grzesznych wad ciała (Św. Hieronim, Nunąuam de Consec., dist. 5).

Jeżeli według Pawła Apostoła Chrystus jest Mocą Bożą i Bożą Mądrością (2 Kor 1,24), to kto nie zna Pisma św., nie zna Mocy Bożej ni Jego Mądrości; zatem nieznajomość Pisma św. jest nieznajomością Chrystusa (Św. Hieronim, Si Juxta Apost., dist. 38).

Tam gdzie nie ma poznania duszy, nie ma dobra (Prz 19,2).

Św. Tomasz: Tak bardzo powiązana jest wiedza z prawem, że wraz z nadaniem urzędu wiąże się i powiązanie wiedzy o prawie (II. II q. 16a2, ad 4).

Nie spocznę nigdy, dopóki nie dojdę do miłości[1053] (jeśli tylko możliwe nieskończenie czułej) do Boga, Jezusa mego, więcej niż najukochańszego Oblubieńca.

Św. Bernard[1054] gani ślepca spod Jerycha, któremu Boski Odkupiciel powiedział: Co chcesz, abym ci uczynił? (Łk 18, 41), a gani tak: Naprawdę ślepy, bo nie zawołał: Broń Boże, raczej Ty powiedz: Co chcesz, abym ja uczynił.

Krzycz na całe gardło, nie przestawaj. Podnieś głos twój [by grzmiał] jak trąba! Wytknij ludowi jego przestępstwa i domowi Jakuba jego grzechy! (Iz. 58, 1).

173. [SZKIC DZIĘKCZYNNEGO LISTU][1055]

Pamięć odnawiana tak często i codziennie zachowa i powiększy jeszcze w sercu J. Oświeconego Pana[1056] tę wdzięczność, w której Bóg ma tak wielkie upodobanie, i która dochodzi aż do przypominania