Strona 304

Tom IV

8. W miarę jak się schodzą, wprowadzał ich będzie na krótko do kaplicy dla nawiedzenia Jezusa w Najw. Sakramencie i Najśw. Maryi Dziewicy – poczerń do pokojów.

9. Tam, zostawi rekolektanta samego mniej więcej przez pół kwadransa, by porozmieszczał swe rzeczy, i zapowie mu uprzejmie, że niebawem wróci, by sprawdzić, czy mu czegoś nie potrzeba,- zachęci go też i ośmieli, by się czuł jak we własnym domu, prze¬strzegając jednak tego, co odpowiada religijnemu Ośrodkowi.

10. Wróciwszy, niech najpierw zbada, czy nie brak mu czegoś, objawiając wciąż przy tym na twarzy, w słowach i gestach pełną spokoju, dobroci i życzliwości postawę, charakterystyczną do majestatu Kościoła. Niech go potem zachęci do czytania drukowane go regulaminu.

(Pięć kartek czystych)

153. [Święte obrazy][993]

Obrazy

1. Czcigodnego O. Pawła od Krzyża (1694-1775; kanonizowanego w 1867), założyć. Pasjonistów.

2. Sługi Bożego, kań. Del Bufalo (1786-1837, kanon. 1954), założyciela Misjonarzy Najdr. Krwi P.N.J.Chrystusa.

3. Służebnicy Bożej Siostry Marii Luizy Maurizi (1770-1831), wikarii Mantellatek rzymskich.

Obrazy ku ożywianiu wiary w Bożą obecność.

Osobny obraz Sługi Bożego, ks. Wincentego Rzymskiego[994] , byłego proboszcza w Torre del Groce koło Neapolu

Cząstka habitu Sługi Bożego, Brata Bonawentury, założyciela ustroni Reformatów, z rzymskiego Ustronia św. Bonawentury[995] (1218-1274).