Strona 261

Tom IV

mocą tego Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych i ten wiek przez ogień. R. Amen

Módlmy się

Boże, który dla zbawienia rodzaju ludzkiego wszystkie największe sakramenty w substancji wody ustanowiłeś, zechciej się przychylić do naszego błagania i temu tworowi przez różne oczyszczenia przygotowanemu wlej moc Twego błogosławieństwa, aby to Twoje tworzywo, służąc Twoim misteriom, przejęło owoc Boskiej twojej łaski dla odpędzania duchów i chorób, tak iżby wszystko, co w siedzibach i w miejscach wiernego ludu ta woda pokropi, pozbawione zostało wszelkiej nieczystości i uchronione od szkód. Niech nie ma tam dostępu tchnienie zarazy czy zatrute powietrze; niech odejdą stamtąd wszelkie ukryte zasadzki wroga. A jeśli byłoby coś, co zagraża bezpieczeństwu lub pokojowi mieszkańców, niech znika poprzez pokropienie tą wodą, aby zdrowotność, o którą prosimy przez wzywanie świętego twego Imienia, przed wszelkimi napaściami była chroniona. Przez P.N.J.Chr. itd.

Teraz wrzuca się sól do wody, kreśląc równocześnie znak krzyża i mówiąc jeden raz.

Niech się dokona zmieszanie soli z wodą: w Imię Ojca + i Syna + Ducha Świętego. Amen.

V. Pan z Wami itd.

Módlmy się

Boże, Sprawco wszelkiej mocy, Królu niedosiężnego władztwa i wspaniały zawsze Triumfatorze, który siły sprzeciwiającego się panoszenia powściągasz i ryczącego wroga wściekłość przezwyciężasz, Ty, który nieprzyjacielskie niego- dziwości potęgą swą zwyciężasz, my Panie, pełni lęku pokornie Cię prosimy i błagamy, abyś na ten twór soli i wody raczył łaskawie spojrzeć, dobrotliwie rozjaśnić i rosą dobroci twojej uświęcić. Prosimy, abyś tam, gdzie tylko się nią pokropi, przez wezwanie świętego Twojego imienia, wszelkie pokuszenie nieczystego ducha było oddalone i terror jadowitego węża precz był odpędzony, a Duch Święty, którego o miłosierdzie prosimy, raczył być nam wszędzie obecny. Który z Tobą żyje itd.