Strona 262

Tom IV

Błogosławieństwo udzielane chorym

Wchodząc do domu (kapłan) mówi: Pokój temu domowi i wszystkim w nim mieszkającym (Mt 10, 12).

V. Wspomożenie nasze itd. (Ps 123,8)

V. Panie wysłuchaj modlitwę moją itd. (Ps 101, 2)

V. Pan z wami itd. (Ryt Rz. V 2)

Módlmy się

Prosimy Cię, Panie Jezu Chryste, niech wraz z wejściem naszej niskości wejdzie do tego domu wieczysta szczęśliwość, Boży dobrobyt, pogodna radość, owocna miłość, nieustające zdrowie; niech miejsce to nie daje dostępu demonom, niech przebywają w nim aniołowie pokoju i niech zostanie z tego domu (usunięta) niezgoda. Uwielbij, nad nami, Panie, święte Imię Twoje. Pobłogosław naszemu tu przestawaniu, uświęć wejście naszej niskości, Ty, który jesteś święty i pełen dobroci, i który żyjesz z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

Teraz odmawia się Psalm (129) „Z głębokości wołam” itd. wraz z „Chwała Ojcu”. Po czym odczytuje się jedną ze wskazanych Ewangelii[830]

1. Na obronę przez febrą, s. 9[831].

2. Na obronę przed paraliżem, s. 10.

3. Na obronę (prócz paraliżu) przed dokuczliwościami chorób[832]

4. Na obronę przed jakąkolwiek i przez zwielokrotnioną chorobą s. 13.

Na obronę przed chorobą zwielokrotnioną, szczególnie przed ślepotą, chromaniem, osłabieniem, i przed udręką nawiedzeń s. 14.

5. Na obronę przed krańcową (jak się wydaje) niemocą, s. 16. Potem następuje:

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Ojcze nasz, itd., cicho aż do:

V. I nie wódź nas na pokuszenie

R. Ale nas zbaw ode złego (Mt 6, 9-13)

V. Okaż swą litość Panie, ponieważ jest chory (chora)

R. Uzdrów go (ją) Panie, bo kości jego (jej) są strwożone (Ps 6,3)

V. Zbaw Twego sługę (służebnicę) Panie

[830] Zob. przyp. 834.

[831] Zob. przyp. 834.

[832] „Chorób” – dod. późn, szczególnie u dzieci, s. 11.