Strona 258

Tom IV

114. [HASŁA][816]

Psalmy do odczytywania na zmianę przy udzielaniu błogosławieństwa:

Pamiętaj Jahwe o Dawidzie (Ps 131)

Kiedy Cię wzywani (Ps 4)

Nie karz mnie, Jahwe, w Twoim gniewie (Ps 37)

Błogosławiony każdy (Ps 127)

Jahwe jest moim Pasterzem (Ps 22)

Błogosławiony Jahwe (Ps 143)

Jak miłe są przybytki Twoje, Panie zastępów (Ps 83)

Chwal Jeruzalem Jahwe (Ps 147)

Kto przebywa w pieczy Najwyższego (Ps 90)[817]

(Karta czysta)[818]

115. [OŚWIADCZENIE][819]

A.I.D.G.-A.D.P.

Boże mój, nie jestem godzien daru odnoszenia zwycięstwa nad wszystkimi pokusami, ale Ty udzielasz mi go z nieskończonego Twego miłosierdzia oraz przez zasługi Jezusa i Najśw. Dziewicy. Ofiaruję Ci Najdr. Krew J. Chr. na podziękowanie, jak gdybyś mi już daru tego udzielił. (Karta czysta)[820]

116. [OŚWIADCZENIE][821]

Boże mój, nie jestem godzien daru powołania, profesji, przestrzegania Reguł, ale Ty użyczasz mi tego wszystkiego przez miłosierdzie Twoje i przez zasługi Jezusa i Maryi. Ofiaruję Ci Najdr.

[816] Ulotka 2- stronicowa (fragment listu), bez daty.

[817] Na dole stronicy uwaga Pallottiego: „Mogą przygotować krzyż na drążku lub krucyfiks drewniany z dwoma świecami; wszystko to nieść mogą same zakonnice”. Nie wiadomo o jakich zakonnicach mowa.

[818] Na s. 2 jest adres listu, z którego fragment wykorzystano: „Do Przew., J. Oświeconego Ks. Wincentego Pallotty. Zostały jeszcze fragmenty pieczęci, odnoszące się do istniejącego jeszcze kościoła S. Salvatore della Corte, jak również szereg niezrozumiałych znaków.

[819] Ulotka 2- stronicowa bez daty.

[820] Na str. 2 napisane słowa: „N. 2, Pani Łucja Rosi, stołowniczka klasztoru kapucynek św. Róży z Viterbo w Osimo, Fr. Aug. Winc. Regghezza, Dominikanie, spowiednik”.

[821] Ulotka 2- stronicowa, z 5 kwietnia 1848.