Strona 259

Tom IV

Krew Jezusa Chrystusa na podziękowanie, jak gdybyś mi już tego wszystkiego udzielił.

Sam z siebie nie mogę nic. Z Bogiem mogę wszystko. Wszystko chcę czynić z miłości do Boga. Bogu chwała, mnie wzgarda!

(Czysta kartka)[822]

117. [RADA, OFIARA][823]

Rada, jakie św. Opat Mojżesz udzielił pewnemu młodzieńcowi pragnącemu zostać Świętym[824].

Oddaj się pod kierownictwo człowieka ostrego i surowego, który traktować cię będzie szorstko i twardo. Staraj się potem przełykać wszystkie łajania i twarde traktowania nie inaczej, jakbyś przełykał miód i mleko, a zapewniam cię, że w krótkim czasie znajdziesz się na szczycie doskonałości.

Każdego dnia, gdy się tylko ockniecie, uczyńcie taki akt ofiarowania: Ojcze Przedwieczny, w zjednoczeniu z wszystkimi stworzeniami i z Najśw. Sercami Jezusa i Maryi oraz św. Józefa, pragnę, bym był Ci ofiarował i bym ofiarowywał nadal od całej wieczności przez całą wieczność, w każdej chwili Najdr. Krew J. Chr., najświętsze Jego życie i jego nieskończone zasługi, jak i zasługi jego Kościoła, celem uproszenia daru takiego życia, zawsze w naśladowaniu życia Jezusa Chrystusa z taką żarliwością i doskonałością, z jaką chcieliby żyć wszyscy już zmarli i którzy umrą, gdyby powrócili na tę ziemię, a także na uproszenie łaski dziękowania, jak gdybyś mi tego wszystkiego już udzielił, oraz we wszystkich celach, jakie się Tobie podobają, i bym wciąż pełnił najświętszą Twoją i najczystszą wolę.

Sam z siebie nie mogę nic. Z Bogiem mogę wszystko. Wszystko chcę czynić z miłości do Boga. Bogu chwała, mnie wzgarda!

(Czysta kartka)[825]

[822] Na str. 2 czytamy: „Pismo własnoręczne Czcig. Ks. Wincentego Pallottiego z 5 kwietnia 1848. Zaświadcza własną ręka T. Lunaldi Misjonarz z Monte Citorio.

[823] Pismo 4- stronicowe z 30 listop. 1849.

[824] Zob. OOCC X 65.

[825] Na str. 4 napisano: „Rzym, Monte- Citorio. Niżej podpisany zaświadcza, że otrzymał od Czcig. Abbate Wincentego Pallotty niniejszą karteczkę z 30 września 1849. Wincent Salvucci, kapłan z Kongreg. Misji, (życzliwe wyrazy napisane na tej kartce pisane są ręką Abbate Wincentego Pal- lotty, którego uważa się powszechnie za wielkiego Sługę Bożego). Pallota Wincenty Pallotty.