Strona 257

Tom IV

113. [POSTANOWIENIA I INTENCJE][815]

Sam od siebie nie mogę nic. Z Bogiem mogę wszystko. Z miłości do Boga chcę czynić wszystko. Bogu niech będzie cześć, mnie wzgarda! Życie umartwienia Życie pokory Życie skruchy

Życie nieufności do nas samych Życie ufności w Bogu Życie uległości przy krzyżach życia Życie naśladowania P.N.J. Chrystusa Życie miłości Boga

Pobożna intencja i ofiarowanie

W jedności z wszelkimi stworzeniami, jakie były są i będą, i jakie są możliwe w wyobrażeniu, że w każdym momencie mnoży się je nieskończenie tak co do liczby, jak i świętości, pragnę o Boże mój, bym już uczynił i czynił nadal od całej wieczności i przez całą wieczność w każdym z nieskończenie licznych momentów tyle aktów miłości Boga, wszelkich cnót, oraz tak wiele dobrych dzieł i modłów na ile z nich Ty zasługujesz. Wszystko zaś dla wszelkich celów, jakie się Tobie podobają. I pragnę bym był wycierpiał i nadal bym cierpiał wszelkie możliwe plagi, jakie się podobają Tobie i dla wszystkich Tobie podobających się celów. I dla tychże celów ofiaruję Ci teraz i zawsze w każdej chwili Najśw. Krew J. Chrystusa, Jego najświętsze życie, Jego nieskończone zasługi. I ofiaruję je jeszcze Tobie w intencji natychmiastowego uwolnienia wszystkich dusz czyśćcowych, na podziękowanie, jak gdyby wszystkie już zostały wyzwolone. I wreszcie na podziękowanie jak gdybyś nam i wszystkim ludziom teraz i zawsze udzielał wszelkich łask wychodzących na większą chwałę Twoją i na większe uświęcenie dusz naszych i wszystkich, i jak gdybyś nas już uczynił Świętymi i doskonałymi jako Ojciec niebieski (por. Mt 5, 48), i jak gdybyś nam już darował Raj bez przeprowadzania nas przez czyściec.

[815] Ulotka 2- stronicowa, bez daty.