Strona 249

Tom IV

Uwagi[792]

Uwaga: Pomija się tu powszechnie znane fakty podawane z dnia na dzień; inne, jako świeżej daty przekazywane bez podawania świadków, imion czy innych okoliczności dotyczących podmiotu, by go nie rozpoznać indywidualnie, jako że tak ze wszech miar wypada. Wszelako, gdy z uzasadnionych względów trzeba przedstawić prawdę, każdy chce się upewnić, że fakty zostały dostrzeżone albo zreferowane przez naocznego świadka, albo traktowane przez kogoś, kto niełatwo je przeoczy i raczej jest ostrożny[793]. Jest też prośba, by brać pod uwagę, że każdy[794] mający jakieś doświadczenie w pracy duszpasterskiej nie może zaprzeczyć, iż tego rodzaju fakty zachodzą, i to częściej, niż się to powszechnie przypuszcza.

Praktyczny owoc miesiąca Maryjnego[795].

Będzie to dla Matki Miłosierdzia czymś miłym, jeżeli postanowicie sobie uczestniczyć we Mszy św., odprawiać pilnie Drogę Krzyżową, przystępować co najmniej raz w tygodniu do Sakramentu Pokuty i Komunii św. Przy czym stosować można następujące metody:

Motywacja

By z wielkim pożytkiem uczestniczyć we Mszy św., zalecanej dzieciom Kościoła, oddanym Maryi, Boleściwej Królowej Męczenników. 1. Podoba się Maryi itd.

Krótka motywacja Dla odprawienia Drogi Krzyżowej itd.

Maryja, Najśw. Matka Miłosierdzia i Ucieczka biednych grzeszników kieruje dzieci Kościoła do Sakramentu Pokuty i Eucharystii Najśw.

Wstanę i pójdę do Ojca mego (Łk 15, 18)

[Następują trzy strony czyste]

l.[796] Jeśli w „Miesiącu Maryi” dla duchownych nie ma łacińskiego Psalmu, to godzi się zauważyć, że gdzie zamiast obsekwium lub

[792] Następują przekreślone słowa: „czy powodzenie odnoszone codziennie niniejszego dzieła, i czy nie są znane publicznie, albo że”.

[793] „albo traktowane przez … jest ostrożny” – dod. późn.

[794] „Jest też prośba… że każdy”. – dod. późn. – Następują też skreślone stówa już cytowane „kto niełatwo je przeoczy i raczej jest ostrożny”.

[795] „Miesiąca Maryjnego” – dod. późn.

[796] Na górze napisał Orlandi: ”łącznie z następującymi na Miesiąc Maryjny – Pismo 72”.