Strona 248

Tom IV

rację rzeczy, jakie za pośrednictwem tych wspomnianych obrazów tegoż uniwersum może być przez nią ujęte bądź jako rzeczywiste bądź jako możliwe.

Wychodząc z tego określenia, ustala się taki niepodważalny pewnik (twierdzenie):

Pewnik

Cały zespół tych rzeczy świata odnosi się do mnie (jak i do każdego człowieka) pod j ak najprostszym rezultatem, jaki mogę mieć w odpowiedzi tych moich cielesnych zmysłów (itd.)

106. [NA MIESIĄC MARYJNY][787]

Uwagi

Pomija się tu powszechnie znane fakty podawane z dnia na dzień; inne jako świeżej daty[788], podane bez wskazywania świadków[789], imion czy innych okoliczności tyczących się podmiotu, by go indywidualnie nie identyfikować (rozpoznawać), bo przecież tak ze wszech miar wypada[790]. A choć takie fakty znane są naocznym świadkom, albo się o nich rzeczywiście mówi, warto jednak podkreślić, że zwyczajnie są one takiej natury, iż nikt kto ma jakieś duszpasterskie doświadczenie, nie będzie mógł zaprzeczyć, że często one zachodzą.

2. Prowadząc pobożną praktykę miesiąca Maryjnego w publicznym kościele, należy obchodzić go z jak największym splendorem. Ponieważ w wielu kościołach rzymskich zwykło się to czynić z niemałym pożytkiem duchowym wiernych, o ile to tylko możliwe stosownie do obfitości środków, wypada czynić to samo po rodzinach, szkołach, ochronkach i innych wszelkiego rodzaju świeckich wspólnotach[791].

[787] Tekst 8- stronicowy, bez daty zaczyna się stówami (przekreślonymi): „1. Rozważania o dniach ostatecznych mogą być swobodnie przeniesione na jakieś dni majowe (plama), l Rozważania”.

[788] Następują również przekreślone słowa: „ta, z uwagi na wszelką stosowność”.

[789] „Bez… świadków” – dod. późn.

[790] „bo przecież… wypada” – dod. późn.

[791] „O ile to tylko… wszelkiego rodzaju” – dod. późn. – Następuje przekreślony cały n. 3 „Rozważania nad rzeczami ostatecznymi… może być przesunięte swobodnie na inne, nawet przerywane dni Miesiąca: należy zauważyć…”