Strona 237

Tom IV

W ciągu dnia o godzinie 20.30[729] zacznie się oratorium, w czasie którego będzie: 1. półgodzinne czytanie duchowe, 2. trzykwadransowa, względnie półgodzinna medytacja, 3. trzecia część różańca albo nieszpory o Zmarłych[730] w intencji tego z obecnych zrzeszonych, który pierwszy przejdzie do innego życia. 5. Rozdzieli się pamiątki i mówca udzieli błogosławieństwa Krucyfiksem[731] 6. nastąpi litania do Matki Bożej i nawiedzenie (Najśw. Sakramentu) jak zwykle.[732]

7. Młodzi lewici, począwszy od klasy retoryki aż[733], do ukończenia teologii będą zobowiązani kolejno, w każdą sobotę wygłaszać słowo o Najśw. Maryi Pannie, wyprowadzając zeń przy końcu jakieś zastosowania moralne; będą też musieli nauczać (katechizmu) w wszystkie dni świąteczne, a jeśli zajdzie potrzeba, również w inne dni.

Wszyscy odprawią Nawiedzenie.

Każdy chłopiec będzie posiadał w domu wypisane hasła: „Bóg nas widzi”, „ Wieczność”.

W szkołach, gdzie wszyscy uczniowie z racji swego wieku nie są jeszcze zdolni odprawiać medytacji albo praktykować czytania duchowne, będzie się prowadziło nauczanie religii.

Żaden chłopiec nie może wychodzić inaczej, jak w towarzystwie krewnych.

Różaniec w każdą sobotę.

W piątki, o godz. 21[734] odmawiać się będzie na klęczkach pięć Ojcze nasz, Zdrowaś na pamiątkę Męki Pańskiej, celem uzyskania świętych odpustów[735].

Uwaga I: Każdy zrzeszony, zanim uda się do oratorium, odprawi zarówno rano jak w ciągu dnia z największą skromnością i pobożnością nawiedzenie w kościele.

Uwaga II: Niech wszyscy pamiętają o spisywaniu podjętych postanowień, i o częstym odczytywaniu ich na nowo.

9. W niedzielę poprzedzającą Suche Dni odmawia się na zebraniu Ojcze nasz, Zdrowaś i Chwała z prośbą, by Pan kandydatom przygotowującym się do święceń udzielił w pełni swojego Ducha.

10. W pierwszym dniu roku śpiewa się „Przyjdź Duchu Święty” itd.[736]. Po przemówieniu ogłosi się imię Opiekuna na dany rok, i w jakich cnotach w tym okresie wypadnie się ćwiczyć; w ostatnim zaś dniu roku śpiewać się będzie „Ciebie Boże wysławiamy”[737], itd.

[729] Trzy i pól godz. przed wieczornym Anioł Pański.

[730] „nieszpory o Zmarłych” – dod. późn.

[731] „imówca… krucyfiksem” – dod. późn.

[732] Następują słowa: Nota odwołuje się do n. 7”. Zatem przytaczamy ten numer jak widnieje na karteczce doczepionej do tekstu.

[733] Uwaga umieszczona z boku: „Odpust za medytację; za wyjaśnienie Ewangelii Świętej”.

[734] Tj. ok. trzeciej po południu – w godzinę śmierci P. Jezusa.

[735] Szczególnie mocno zreferowaliśmy sekcję siódma, bo nie jesteśmy całkiem przekonani, że ten wymagany n. 7. przez Pallottiego odpowiada temu cośmy przepisali (?).

[736]Liturgia zielonoświątkowa. Hymn „Przyjdź Duchu” pochodzi z wieku IX.

[737] Hymn przypisywany św. Ambrożemu, św. Augustynowi i innym.