Strona 238

Tom IV

Co roku: 1. odprawiać się będzie rekolekcje przynajmniej trzy lub cztery dni; 2. niedziele obchodzić się będzie na cześć św. Alojzego Gonzagi; 3. siedem niedziel – na cześć Najśw. Serc, Jezusa i Maryi, rozpoczynając serię od pierwszej niedzieli sierpnia. W niedzielę zaś, jaka następuje po tej siódmej, urządzi się odpowiednie i nabożne uroczystości na cześć Najśw. Serc, Jezusa i Maryi.

Uwaga: Należy się starać, by rekolekcje i dzień skupienia były prowadzone bądź przez zakonnika, bądź przez odpowiednio dobranego księdza świeckiego.

11. Należy wyznaczyć jakąś przykładną osobę do czuwania nad tym, by wszyscy, szczególnie zaś chłopcy, jako że są najbardziej zaniedbywani, przyzwyczaili się przy wchodzeniu do kaplicy przeżegnać się nabożnie wodą święconą, i do nawiedzenia Jezusa w Najśw. Sakramencie (jeżeli w kaplicy się znajduje). Osoba zaś do tego wybrana może zachęcić, by odmówili trzy Ojcze nasz, Zdrowaś i Chwała na cześć Najśw. Sakramentu, co uczynić mogą przed Chrystusem Ukrzyżowanym; a także trzy Zdrowaś z aktem strzelistym „Niech będzie uwielbione święte i niepokalane Poczęcie Najśw. Dziewicy Matki Bożej”. Jedno Ojcze nasz, Zdrowaś i Chwała do własnego św. Imiennika[738], i jedno „Wieczny odpoczynek racz im dać Panie” za dusze czyśćcowe. Niech wreszcie dopilnuje, by (wspomniani) przy wychodzeniu z jak największą czcią oddali ukłon, względnie przyklęknęli, jeśli tam jest Najśw. Sakrament.

12. Każdy zrzeszony winien przynieść ze sobą modlitewnik, choćby takowe znajdowały się w kaplicy, gdyż może się przytrafić, że ktoś nie przyniesie, a zjawią się nowi. Ci, którzy nie mogą odmawiać Oficium, bo nie mają modlitewnika, niech odmówią różaniec[739]. Każdy z chłopców: 1. ma być uległy i posłuszny i do wszystkich winien się odnosić z szacunkiem; 2. winien uchylać się od kolegów pamiętając, że ma za prawdziwego towarzysza Anioła Stróża; 3. nie powinien do kaplicy przychodzić z kijem[740] itd.

13. Każdy da się wpisać do Kongregacji.

14. Inne niezbędne wskazówki będą udzielane przez gorliwych duchownych zależnie od okoliczności.

[738] „Jedno Ojcze nasz… św. Imiennika” – dod. późn.

[739] „winien przynieść… różaniec” – dod. pisany tak, że prawie niemożliwe jest jego odczytanie.

[740] Skreślono słowa „albo przyprowadzać psy”.