Strona 222

Tom IV

Dodaje się jedno Zdrowaś wraz z aktem strzelistym „Niech będzie uwielbione święte i niepokalane Poczęcie Błogosławionej Maryi Dziewicy”.

Uwaga. Kto ze skruszonym sercem odmówi akt strzelisty „Niech będzie uwielbione…”, za każdym razem dostępuje sto dni odpustu przyznanego przez śp. papieża Piusa VI reskryptem z 21 listopada 1793.

Uwaga[672]. Kierownik, czy ktoś inny wyznaczony na czas czytania duchowego (by oglądać czy uważają), co pewien czas wywoła któregoś z chłopców, by przedstawił sens tego, co się czyta, i jaki z tego owoc można osiągnąć.

Po czytaniu duchowym następuje:

Módlmy się[673]

Prosimy Cię, Panie, pobudź wolę wiernych Twoich, aby gorliwie korzystając z owoców Bożej służby, otrzymali większą pomoc od Twej ojcowskiej dobroci. Przez Pana, itd.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus – zawsze niech będzie chwalony (albo) Laudetur Jezus Christus – In saecula. Amen.

2. O godzinie 21[674] (jeśli w kaplicy jest Najśw. Sakrament) chłopcy, uszeregowani dziesiątkami w pośrodku kaplicy, odprawią krótkie nawiedzenie Jezusa w Najśw. Sakramencie; poczem odmówi się różaniec na cześć Najśw. M.P., antyfonę „Witaj Królowo” z V. „Dozwól mi, itd., oraz „Błogosławiony Bóg w Świętych swoich”. Trzy Zdrowaś i tyleż aktów strzelistych „Niech będzie uwielbione święte i niepokalane Poczęcie Błogosławionej Dziewicy Maryi”, a ku czci Najśw. Imienia Bożego:

Akty uwielbienia:

Niech będzie Bóg uwielbiony

Niech będzie uwielbione święte Imię Jego

Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek

Niech będzie uwielbione Imię Jezusowe

Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najśw. Sakramencie Ołtarza

Niech będzie uwielbiona Wielka Matka Boża, Najśw. Panna Maryja

[672] Cała ta „uwaga” spisana na skrawku papieru, została doczepiona do tekstu.

[673] Zob. modlitwę z dawnej liturgii po Zielonych Świątkach, niedz XXIV.

[674] Trzy godziny przed „Anioł Pański” wieczornym.