Strona 223

Tom IV

Niech będzie uwielbione Imię Maryi Dziewicy i Matki

Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i swoich Świętych.

„Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus – zawsze niech będzie chwalony (albo) Laudetur Jezus Christus In saecula. Amen.

Nota. Jeśli na miejscu rozrywki nie ma dogodnej sposobności do zebrania chłopców dla odprawienia po grze – świętej medytacji, wówczas w kaplicy, po odmówieniu wyżej zaznaczonych modlitw i po uwielbieniu Boga (przez akty: Niech będzie Bóg uwielbiony… – F.B.), któryś z duchownych zapyta tego czy owego z siedzących chłopców dla zorientowania się, czy w ciągu tygodnia odprawili medytację i czytanie duchowe, i jakie stąd odnieśli korzyści (podsuwając im myśl, by wyciągali owoce nie tylko ogólnikowe, ale konkretnie do ich potrzeb). Po czym, dla lepszego jeszcze wyjaśnienia i pożytku, wygłosi króciutkie przemówienie dotyczące odprawianego rozmyślania. Z kolei asystent, któremu nadano tytuł mistrza nowicjuszy odczyta głosem poważnym i wyraźnym tekst medytacji do odprawienia przez każdego chłopca w tygodniu już zaczętym czy w czasie jego trwania (wszyscy bowiem odprawiać mają tę samą medytację ze swego egzemplarza czytań, lecz w braku takowych książek, za pozwoleniem kierownika i w porozumieniu z asystentem będą się mogli posłużyć inną książką.

Prócz tego mistrz nowicjuszy po odczytaniu medytacji, w różnych porach roku zapowie, kiedy związkowcy rozpoczynać mają nowenny i inne praktyki pobożności. Wskaże też modlitwy, jakie winni odmawiać, oraz praktyki cnót, jakie w danym okresie mają podejmować. Wreszcie odmówi się litanię do Matki Bożej wraz z dowolnymi innymi modlitwami, w zależności od różnych świąt i rozmaitych zwyczajów Kościoła, jak np. w okresie świętego Adwentu, czy w czasie Wielkanocnym.

3. Przed wyprowadzeniem chłopców na miejsce rozrywki mówi się zawsze na klęczkach, następujące modlitwy:

Pod Twoją obronę uciekamy się święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno