Strona 221

Tom IV

otrzymają na jawnym zebraniu związkowym naganę; 3-tio, jeżeli po tej naganie będą w dalszym ciągu niepoprawni, ukarze się ich w Związku publicznie, z zachowaniem umiaru.: Wychowujcie takich w karności i nauce Pańskiej (Ef 6,4).

Sposób przeprowadzania zebrań

Uwaga[668]. Trzeba wyznaczyć kogoś przykładnego dla zważania, aby wszyscy chłopcy przychodzący na miejsce zebrania przyzwyczajali się do korzystania z wody święconej z pobudek religijnych, i do nawiedzania Pana Jezusa w Najśw. Sakramencie (jeżeli w danym miejscu się znajduje). Dobrze by było podsuwać im, by odmawiali trzy lub pięć Ojcze nasz, Zdrowaś i Chwała przed Najśw. Sakramentem (a jeśli nie ma Go w danym miejscu) niech uczynią to przed Jezusem Ukrzyżowanym, dodając trzy Zdrowaś i akt strzelisty „Niech będzie uwielbione święte i niepokalane Poczęcie Najśw. M.P.”) jedno Ojcze nasz, Zdrowaś i Chwała na cześć świętego Imiennika, i Wieczny odpoczynek za dusze w czyśćcu. I niech [wyznaczony] uważa na to, by przy wychodzeniu wykonywali z największym szacunkiem ukłon, względnie przyklęknięcie, jeśli jest Chrystus w Najśw. Sakramencie.

1. W dniu zebrania, w którym nie ma[669] nauki chrześcijańskiej, urządzi się oratorium, na które zejdą się chłopcy o godzinie wpół do dwudziestej pierwszej[670]. Odbędzie się półgodzinne czytanie duchowe w sposób następujący:

W celu przygotowania się do tego czytania należy odmówić „Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca wiernych Twoich i zapal w nich ogień Twojej miłości”.

V. Ześlij ducha Twego, a będą stworzone,

R. i odnowi się oblicze ziemi (por. Ps 103,30)

Módlmy się[671]

Boże, któryś serca wiernych oświecił światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe, i z jego poznania zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

[668] Uwaga aż do słów: „jeżeli w danym miejscu się znajduje” spisana została na skrawku papieru, dołączonego do tekstu.

[669] „nie ma” – dod. późn.

[670] Po południu, w trzy i pół godziny przed „Anioł Pański” wieczornym.

[671] Co do tekstów cytowanych tu od czasu do czasu, jak i co do modlitw, zob. poprzednią liturgię zielonoświątkową.