Strona 218

Tom IV

noszącego miano „mistrza nowicjuszy”, a będącego jednym z najwzorowszych asystentów, o zasadach Związku, o sposobie życia, o dobrym ułożeniu (o ile tego nie wydano drukiem), z uwzględnieniem tych reguł, jakie dotyczą samych tych chłopców.

Uwaga. Przy pierwszej znaczniejszej uroczystości Najśw. Maryi Panny, licząc od wstąpienia chłopca do Związku, o ile ma przynajmniej[664] dwanaście lat życia, po przemówieniu jakie zwykło się wygłaszać, nowi kandydaci ofiarują się Maryi, odmawiając następującą modlitwę:

Najświętsza Dziewico, Matko Boża Maryjo, ja NN., choć całkowicie niegodny przyjęcia do pobożnego Związku walczącego pod najwznioślejszym wezwaniem Twojego Najsłodszego Syna Jezusa Chrystusa w Najśw. Sakramencie, i pod możną opieką Twoją, przeczystego Twojego Oblubieńca św. Józefa i anielskiego Młodziana[665] św. Alojzego (tu można dodać innych Świętych jeśli są osobnymi opiekunami Związku), niemniej ufny w przedziwną Twą dobroć i słodycz, padam na twarz w obecności Boga Wszechmogącego i całej Wspólnoty Niebian i proszę Cię o przyjęcie do tego pobożnego Związku.

Dlatego teraz, gdy cały oddaję się na służbę Bożą, błagam Najmilszego Jezusa w Najśw. Sakramencie, by zesłał na mnie, najniegodziwsze stworzenie, obfitość łask swoich, i proszę Ciebie, moja najukochańsza Matko, Maryjo Niepokalana i Matko Miłosierdzia oraz przeczystego Twego Oblubieńca św. Józefa i anielskiego Młodziana, św. Alojzego (NN), abyście – Ty wraz z nimi -uprosili mi łaski niezbędne do osiągnięcia doskonałości, i do wiernego służenia Bogu, by w końcu cieszyć się w szczęsnej Ojczyźnie z przeobfitych owoców Odkupienia Bożego w towarzystwie Twojego Syna Jezusa i całej Wspólnoty Niebian. Amen.

Trzy Zdrowaś Maryjo, i tyleż razy akt strzelisty: Niech będzie uwielbione święte i niepokalane Poczęcie Błogosławionej Dziewicy Maryi.

V. Módl się za nami, itd.

R. Abyśmy się stali, itd.

Módlmy się[666]

Prosimy Cię, Panie, za wstawiennictwem Najśw. Maryi zawsze Dziewicy, broń tej rodziny od wszelkiej przeciwności, a gdy z całego

[664] „przynajmniej” – dod. późn.

[665] Zm. w roku 1591.

[666] Por „Orationes diversae”, n. 11 w Mszale Rzymskim.