Strona 217

Tom IV

6. Niech się nikt nie spoufala słownie lub czynnie, i to tak dalece, że nie powinni się nawet[661] trzymać za ręce (wyjąwszy jakąś konieczność); zabrania się im też prowadzenia złych rozmów nie mniej niż używania nieprzystojnych słów, a jeszcze bardziej nadużywania Najśw. Imienia Boga, Jezusa, Maryji, Świętych, mówiąc np. „O Boże!”, „Jezus Maryja”, itd.[662] bez szacunku czy bez potrzeby.

7. Chłopcy starać się będą, by w przystawaniu z sobą zachowywać należne wymogi kultury i nie posługiwać się nigdy takimi sposobami wyrażania się, jakie ujawniają spoufalanie się czy prymityw. A skoro zabieranie cudzego stanowi nie tylko brak kultury, ale i kradzież czy grabież, zabrania się w szczególności przywłaszczania sobie jakiejś, nawet najmniejszej rzeczy z ogródka, miejsca zabawy, czy z jakiegokolwiek innego miejsca.

8. Wszyscy mają być jak najbardziej posłuszni rodzicom, przełożonym tak kościelnym, jak świeckim, pokorni w nauce, pilni w pracy, dokładni we wszystkim.

9. Nie pozwala się im na noszenie kijów, scyzoryków czy noży.

Zaleca się, by wszyscy byli wpisani do jakiegoś pobożnego zrzeszenia, np. do jednego czy więcej takich zbożnych stowarzyszeń, jak Najdroższej Krwi P.N.J.Ch, Najśw. Serca Jezusowego, albo Najśw. Serca Maryi (do Karmelitańskiej koniecznie, jeśli to tylko możliwe, a również do szkaplerza Niepokalanego Poczęcia Najśw Maryi Panny przy OO. Teotynach), do Matki Bożej Bolesnej do św. Różańca, do Matki Bożej od Wykupu Niewolników, do szkaplerza OO. Trynitarzy Bosych, do Paska od OO. Augustianów, czy innych mających władzę przyjmowania, do Najśw. Imienia Bożego przy OO. Dominikanach, i do innych jeszcze. Ponadto wszyscy powinni na sobie nosić poświęconą koronkę czy inny znak pobożności na szyi, a w domu mieć poświęcony mały krucyfiks nadający się do wsunięcia pod poduszkę, gdy się kładą do snu, aby móc czule krzyż ucałować przy obudzeniu, czy z żarliwością brać go do ręki, szczególnie gdy nadejdzie pokusa.

10. Jeśli któryś nie zjawił się czasem na zebraniu, poprosi grzecznie rodziców, by jedno z nich udało się do moderatora Związku dla wyjaśnienia powodu nieobecności.

11. Wreszcie, skoro zadaniem Związku jest formowanie przy pomocy łaski Bożej na dobrych chrześcijan, każdy podatny chłopiec w ciągu czteromiesięcznego okresu od wstąpienia do Związku ma być pouczany dwa lub przynajmniej raz w tygodniu[663] przez asystenta

[661] „nawet” – dod. późn.

[662] „itd.” – dod. późn.

[663] „dwa razy lub przynajmniej raz w tygodniu” – dod. późn.