Strona 219

Tom IV

serca korzy się przed Tobą, zachowaj ja łaskawie od nieprzyjacielskich zasadzek. Przez Chrystusa, itd.

12. Do obowiązków szanownego mistrza nowicjuszy należy rozdawanie chłopcom obrazka św. Opiekuna danej Dziesiątki. Na marginesie obrazka wpisze on dzień, miesiąc i rok (wyszczególniając, jeśli była to uroczystość) przyłączenia ich do pobożnego Związku. Do tego doda życiorys samego Świętego spisany na jednej stronie, zaznaczając na niej główne czyny Świętego, te bardziej stosowne dla wieku i kondycji chłopców, a także, jak mają oni naśladować jego cnoty w ciągu swego życia. Wreszcie zobowiąże się wszystkich chłopców do pilnowania oprawionego obrazka i do umieszczenia na stałe życiorysu tegoż Świętego na miejscu widocznym, a wreszcie, do codziennego odmawiania jakiejś modlitwy z prośbą o doskonałe naśladowanie jego cnót, a także, o jak najgłębszą nienawiść grzechu nie tylko ciężkiego, ale i powszedniego.

13. Kierownik Związku będzie prowadził książkę z odnotowywaniem dnia, miesiąca i roku przyjęcia każdego chłopca. Notuje się też ich wiek, czy odbyli już spowiedź, czy są po bierzmowaniu i po Komunii św., a także wszelkie inne szczegóły, jakie w zależności od różnych miejsc uważa się za wskazane, jak np. czy zanotować imię rodziców, czy ich zawód, (dalej) rzemiosło chłopców, ich studia, szkołę, nauczyciela, itd.

14. Każdy asystent będzie też miał osobny zeszyt, by notować w nim jedynie chłopców swojej Dziesiątki; prócz tego, poza zaznaczeniem wszystkich tych szczegółów, jakie podano w n. 13, winien odnotowywać obecność czy absencję chłopców na zebraniach, przystępowanie do sakramentów świętych, staranność czy niedbałość w przestrzeganiu (a także) zwycięstwa w grach, gdyż dla wielokrotniejszych zwycięzców przewidziane ma być przyznawanie co pewien czas jakiejś nagrody, np. po każdym trzy- lub czteromiesięcznym okresie, itd.

Uwaga. Byłoby bardzo wskazane, by dobrzy chłopcy byli na publicznym zebraniu nagradzani raz czy dwa razy w roku. Dlatego jest prośba do szanownego kierownika, by zadbał o takie nagradzanie, a w razie, gdy z własnych zasobów sam zaradzić nie może, by się zwracał do zasobniej szych osób o wyłożenie czegoś na ten cel.

15. Kierownik i asystenci zbierać się będą co najmniej raz w miesiącu dla omawiania: 1-mo, właściwego funkcjonowania Związku; 2-do, niedociągnięć chłopców o pewnych brakach; 3-tio, postępu