Strona 216

Tom IV

odmówią ze skruszonym sercem[655] w jakimkolwiek języku: „Przybądź Duchu Stworzycielu” lub sekwencję: „Przybądź Duchu Święty”[656], udziela po wieczne czasy odpustu stu dni za każdym razem, a trzysta w niedzielę Zielonych Świątek, jak i w okresie ich oktawy; odpustu zaś zupełnego, po codziennym odmawianiu tegoż przez miesiąc. Odpust powyższy można uzyskać w każdy dzień odmawiając modły po spowiedzi i Komunii św. (Breve z maja 1796).

Panujący nam miłościwie papież Pius VII[657] przyznaje trzysta dni odpustu w każdym dniu, gdy pobożnie i ze skruszonym sercem[658] odmówi się trzy akty strzeliste: „Jezu, Józefie”, itd.; za odmówienie jednego z nich przyznaje sto dni (dekret Urbis et Orbis z 28 kwietnia 1807).

Obydwa te odpusty papieskie obu wspomnianych papieży ofiarować można na rzecz świętych dusz czyśćcowych.

Uwaga: Gdy Kościół, święta Matka, obchodzi uroczystość jednego ze świętych Opiekunów Dziesiątki, wówczas właściwy asystent (jeśli to duchowny) lub za niego ktoś inny wygłosi krótkie przemówienie na cześć Świętego (młodszych zachęcając do naśladowania go); w Związku z dyskretną a pobożną wystawnością obchodzić się będzie jego święto albo w sam dzień Świętego (jeśli przypadnie to w Święto albo w najbliższą wolną niedzielę). Przy tej zaś sposobności rozda się obrazki Świętego wszystkim chłopcom, jeśli to możliwe. Następują wskazówki, jakich ci młodzi ludzie mają przestrzegać.

4.[659] Każdy ma stronić od współuczniów.

5. Stanowczo zakazane im jest zatrzymywanie się kiedykolwiek na publicznych drogach, jeśli nie idą razem z rodzicami[660] a również zabronione jest przyglądanie się zabawom na takich drogach, a tym bardziej stawanie do gry na nich, czy branie udziału w innych grach publicznych.

[655] „ze skruszonym sercem” – dod. późn.

[656] Obydwa utwory z zielonoświątkowej liturgii.

[657] 1800- 1823.

[658] „ze skruszonym sercem” – dod. późn.

[659] c.d. warunków ze str. 213- 214.

[660] „kiedykolwiek” – dod. późn.