Strona 209

Tom IV

Niech będzie uwielbione Imię Jezusowe.

Niech będzie uwielbiony Jezus w Najśw. Sakramencie Ołtarza.

Niech będzie uwielbiona Wielka Matka Boża, Maryja.

Niech będzie uwielbione Imię Maryi Dziewicy i Matki.

Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i swoich Świętych.

3. Jeśli katecheta jest kapłanem, udzieli błogosławieństwa krucyfiksem. Gdy może, i uzna to za stosowne, poda krucyfiks do pobożnego ucałowania.

4. Przed odejściem pobożny duchowny poda jakąś zbawienną wskazówkę, i na odchodnym powie w duchu pobożności: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”, i poleci innym odpowiedzieć: „Na wieki wieków”.

(Powtarza się w inicjałach wyszczególnione wyżej hasła: Dla nieskończonej chwały Bożej, itd.)

Reguły[641]

1. Gorliwy duchowny przygotowuje się w skupieniu i na modlitwie, by rozpoczynane zbożne przedsięwzięcie wykonał w duchu Jezusa Chrystusa, jakim jest duch miłości, gorliwości, pokory, słodyczy, łagodności, pokoju, i jak najwyższej doskonałości.

2. Postara się uważnie przeczytać cały (opisany tu) sposób postępowania, aby go mógł stosować w całej rozciągłości, z całą możliwie dokładnością.

3. Przed rozpoczęciem zbożnego dzieła gorliwy duchowny postara się, w cztery oczy, zachęcić przodownika tych prostych i poczciwych wiernych, by był pierwszy przy wcieleniu w czyn tych życzliwych pouczeń, jakich się im udziela, oraz by słowem i przykładem pobudzał wszystkich innych do tego, co się ustala, a także do zaangażowanej obecności na świętych naukach.

4. Pobożny duchowny niech na katechezę idzie uzbrojony w krucyfiks poświęcony i ubogacony odpustami, wśród których szczególnie w odpust siedmiu lat i siedmiu kwadragen, by wierny lud mógł go dostąpić, gdy takim krucyfiksem otrzyma błogosławieństwo kapłańskie, a także inny odpust, jakiego dostępuje się przez ucałowanie takiego krucyfiksu. Niech się dobrze rozejrzy, czy kosiarze mają w mieszkaniu obraz Najśw. Dziewicy z Synkiem-Dzieciną, i inny przedstawiający Chrystusa Ukrzyżowanego.

[641] Tu zaczyna się odrębna numeracja.