Strona 208

Tom IV

Uwaga: Przypomina się wszystkim, że dla uzyskania świętych odpustów należy wywiązywać się dokładnie z wyłuszczonych dzieł i modłów, trzymać się z dała od grzechu i nie nosić w sobie żadnego przywiązania, nawet do grzechu powszedniego.

(Następują) akty uwielbienia Boga, Jezusa i Maryi.

99. [DLA POBOŻNEGO ZWIĄZKU ŚW. GALI][640]

Dla nieskończonej chwały Bożej – Jezus Maryja Józef – Bóg obecny – Pamiętaj że umrzesz – Bóg zawsze wszystkim.

Sposób, w jaki ewangeliczni pracownicy Związku św. Galii mają kosiarzom udzielać chrześcijańskiej nauki w celu przygotowania ich [do] dobrej spowiedzi i Komunii św.

Pobożny duchowny, wyznaczony do udzielania takiej nauki, zechce polecić, by wszyscy powtarzali razem alternatywnie, głosem wyraźnym i w miarę silnym (jak to się po parafiach zwykło publicznie praktykować przy odmawianiu cnót teologalnych, itd.), niżej tu podane modlitwy.

1. Każe uczynić pobożnie i powtórzyć znak krzyża św., zaznaczając przy (dalszych) pouczeniach, jak niegodziwy jest zwyczaj robienia tego znaku bez pobożności i ze zbytnim pośpiechem.

2. Modlitwę Pańską w języku ludowym.

3. Podobnie, Pozdrowienie Anielskie.

4. Przykazania Boże i kościelne.

5. Wierzę w Boga Ojca, itd.

Po czym następuje nauczanie, w którym omawiać należy punkty niezbędne do tego, by usposabiać wiernych do jak tylko możliwe, najmniej niegodnego przystępowania do Sakramentu Pokuty i Komunii św.

Po nauce poleci się wszystkim odmawiać, również na przemian:

1. Akty cnót teologalnych oraz akty skruchy.

2. Akty uwielbienia Najśw. Imienia Bożego w celu wynagradzania za zniewagi wyrządzone przez bluźnierstwa.

Niech będzie Bóg uwielbiony.

Niech będzie uwielbione święte Imię Jego.

Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek.

[640] Pismo 12- stronicowe bez daty.