Strona 210

Tom IV

A gdyby nie mieli, niech się postara dostarczyć im (obrazów), aby je umieścić na ścianie.[642]

5. Całe pobożne to ćwiczenie, w miarę możności, nie powinno przeciągać się ponad trzy kwadranse, ani też trwać krócej niż pół godziny. Dlatego też sama nauka ma trwać kwadrans lub najwyżej dwadzieścia minut, z uwagi na zmęczenie robotników. Należy zatem dołożyć starań, by w pouczeniu unikać wszystkiego, co nie jest konieczne lub pożyteczne.

6. Niech gorliwy pracownik dołoży starań, by się dowiedzieć o czasie stosownym dla nauczania poczciwych wiernych, i odpowiednio do pory, niech się stara ustalić ilość tych nauk w odpowiednie dni tygodnia. W całej serii winno ich być przynajmniej trzynaście, jako że materiał do omawiania składa się z trzynastu działów.

Uwaga: choć ustalono trzynaście nauk, niemniej jednak każdy jest przekonany, że gorliwy duchowny postara się nie tylko, z największą starannością, uprzedzić termin pobytu tych poczciwych wiernych, ale – jeżeli czas na to pozwoli – postara się jeszcze przeprowadzić więcej niż trzynaście nauk. A jeżeli tak się stanie, to niech się postara: 1 -mo: albo powtórzyć jakąś z ważniejszych wyjaśnionych już materii lub wprowadzić inne potrzebne nauki; 2-o[643]: zostawić sobie zawsze na koniec temat o Najśw. Eucharystii, gdyż poprzedza on dzień przeznaczony na spowiedź i Komunię św., co im się zaleci; w tej ostatniej nauce wyłoży jakąś z pobożnych myśli o Męce Chrystusa i o boleściach Najśw. Dziewicy.

7. Niech nie poniecha nigdy wyznaczania dnia takiej nauki w przypadku, gdyby w jakiś z tych dni nie zjawili się ci dobrzy wierni i nie było można wygłosić nauki; niech się z całym oddaniem postara przełożyć ją na dzień następny lub na inny, bardziej odpowiedni.

8. Każda nauka powinna się kończyć gorącą modlitwą naprowadzającą zebranych do obrzydzenia sobie własnych grzechów. Szczególną uwagę zwrócić należy na uchybienia…

(Następują wspomniane już wyżej inicjały: Dla większej chwały Bożej itd.)

[642] „Niech się dobrze rozejrzy… na ścianie” – dod. późn,

[643] Od n. 1- 2 – dod. późn.