Strona 206

Tom IV

W imię Przenajśw. Trójcy: Ojca, Syna i Ducha Świętego, Jezusa Odkupiciela naszych dusz, Najśw. Maryi od pierwszego momentu niepokalanej, Aniołów i wszystkich Świętych, na mocy władzy udzielonej mi przez Jezusa Chrystusa w akcie jurysdykcji przekazanej mi przez świętą Matkę – Kościół, choć bardziej jestem niegodny niż wszystkie stworzenia przeszłe, obecne i przyszłe, nakazuję wszystkim… nie[631] przeszkadzać w czynieniu jakiegoś dobra fizycznego czy moralnego, i nie … NN. ani obecnie, ani nigdy. W przeciwnym razie mam wolę skazać wszystkie (demony) na wzrost wszelkich możliwych kar. Tym … które znają te nakazy[632] (rozkazuję) przekazać je natychmiast wszystkim…, które ich nie znają. W przeciwnym razie mam wolę skazać je na spotęgowanie wszelkich możliwych katuszy, a chcę tego zgodnie z wolą Bożą i z duchem świętej Matki Kościoła.[633]

97. [EGZORCYZM Z 1828][634]

(Polski przekład tego rękopisu znajduje się w Wyborze Pism W.P.,111, s. 561-580[635]). – Do rękopisu dołączono spory 8-stronicowy fragment tekstu, nie zawierający jednak jakichś nowych istotnych elementów; dlatego zostaje tu opuszczony).

98. [ZOBOWIĄZANIA POŁĄCZONE Z PEWNYMI FORMAMI POBOŻNOŚCI][636]

Na nieskończoną chwałę Bożą – Jezus Maryja Józef – Bóg zawsze wszystkim – Bóg jest obecny – Pamiętaj że umrzesz.

Zobowiązania związane z pewnymi formami pobożności.

1. Wpisani do Najdroższej Krwi P.N. Jezusa Chrystusa obowiązani są odmawiać siedem „Chwała Ojcu” na pamiątkę siedmiu wylewów Krwi Jezusa Chrystusa.

2. Do Najśw. Serca Jezusa, trzeba co dzień odmawiać Ojcze nasz, Zdrowaś, Wierzę i akt strzelisty: Słodkie Serce Jezusa proszę najgoręcej, spraw, bym Ciebie miłował stale coraz więcej.

3. Co do Niepokalanego Poczęcia można odmawiać jakąkolwiek dowolną modlitwę w intencji papieży nadających odpusty, oraz nosić dzień i noc szkaplerz drukowany (?)[637], czy poświęcony, zwyczajny (?).

[631] „nie” – dod. późn.

[632] „Nakazy” – dod. późn.

[633] Następują fragmenty tekstów na temat modlitw za chorych i szatańskich działań przy konających; ale wszystko to przekreślił sam Pallotti.

[634] Zeszyt 44- stronicowy, w fioletowej okładce, z lat 1828- 1829.

[635] Jest to spory fragment głównego pisma, nie wnoszący jednak istotnych nowości.

[636] Rękopis 12- stronicowy bez daty.

[637] Dod. późn.