Strona 205

Tom IV

95. [NAKAZ PRZECIWKO DEMONOM][628]

Ku nieskończonej chwale Bożej przyjął mnie Pan od ciężarnych owiec – dla zniweczenia grzechu – dla zbawienia dusz. – Niech przepadnie grzech. – Niech żyje Pan!

Od rannego przebudzenia aż do wieczora często i niemal we wszystkim: Sam z siebie nie mogę nic. – Z Bogiem mogę wszystko. – Wszystko chcę czynić z miłości do Boga – Bogu cześć, dla mnie wzgarda![629]

Do odmawiania w ciągu dnia raz czy więcej razy:

W imię Przenajśw. Trójcy: Ojca, Syna i Ducha Świętego, w imię Najśw. Maryi Niepokalanej od pierwszego momentu, i w imię wszystkich Aniołów i wszystkich Świętych, ja – na mocy władzy udzielonej mnie bardzo niegodnemu (bardziej od wszelkich stworzeń) – nakazuję wszystkim demonom, by nie kusiły już więcej NN. i nie przeszkadzały w pełnieniu jakiegokolwiek dobra fizycznego i moralnego. W przeciwnym razie mam wolę skazać ich wszystkich na zwiększenie wszelkich możliwych cierpień. Nakazuję też wszystkim demonom wiedzącym o tych rozkazach, by je przekazali wszystkim złym duchom nie wiedzącym o nich; w przeciwnym razie mam wolę skazać je wszystkie na wzrost wszelkich możliwych katuszy, a chcę tego zgodnie z wolą Bożą i z duchem Kościoła.

Nakazy te chcę ponawiać zawsze i w każdej chwili; a składam je w dłoniach i w Sercach Jezusa i Maryi, by na korzyść NN. przez wszystkie demony spełniane były od zaraz, w pełni i na stałe.

96. [PRYWATNY NAKAZ PRZECIW DEMONOM][630]

A.I.D.G.-A.D.P.

Na nieskończoną chwałę Bożą – dla zniweczenia grzechu.

[628] Luźna kartka bez daty.

[629] Zob. OOCCII307.

[630] Luźna kartka bez daty.