Strona 207

Tom IV

4. W odniesieniu do Karmelu należy przestrzegać trzech rzeczy. 1-mo: nosić wełniany[638] szkaplerz barwy habitu oo. karmelitów, i przez nich poświęcony. 2-do: zachowywać czystość w stanie, w jakim jest ktoś zrządzeniem Bożej Opatrzności. 3-tio: we wtorki wstrzymywać się od mięsnych posiłków, a gdy to niemożliwe z uwagi na konieczność dostosowania się do rodzinnej wspólnoty, trzeba będzie poprosić o dyspensę wpisującego karmelity czy ojca duchowego; ci, zamiast abstynencji od mięsa zobowiążą do nawiedzenia Jezusa w Sakramencie Ołtarza i Najśw. Dziewicy Maryi. Modlitwa ta jest dowolna, ale zwyczajnie odmawia się co dzień siedem Ojcze nasz i Zdrowaś jedno Witaj Królowo.

5. Wpisani do Matki Bożej Bolesnej winni nosić szkaplerz poświęcony , przynajmniej na początku, przez któregoś z księży serwitów, odmówić codziennie siedem Ojcze nasz i Zdrowaś na pamiątkę boleści naszej Pani; raz w tygodniu, w dniu dowolnym, trzeba odmówić Jej koronkę, a w ostatnim dniu Zdrowaś na pamiątkę łez Maryi, z prośbą, by wyjednała nam podobny ból za grzechy nasze. Wpisani zaś, którzy w wyznaczonym dniu w roku odprawiać będą godzinę modłów, niech pamiętają, że do uzyskania odpustu zupełnego winni się, w tym dniu wyspowiadać i przyjąć Najśw. Sakrament ze skruszonym rzeczywiście sercem.

6. Wpisani do Różańca Najśw. Dziewicy winni nosić na szyi różaniec poświęcony przez dominikanina, a w ciągu tygodnia odmówić wszystkie piętnaście cząstek różańca zawierające tajemnice radosne, bolesne i radosne (!) (ma być „chwalebne” -F.B.); ale te cząstki, w liczbie piętnastu, odmawiać można w przeciągu tygodnia, po pięć cząstek w każdym z tych trzech dni. Obchodzący zaś modły godzinne w wyznaczonym dniu roku na cześć Najśw. Maryi Panny Różańcowej, dla uzyskania odpustu zupełnego mają się w dniu tym wyspowiadać i przyjąć Komunię św., podejmując prawdziwą odnowę swoich obyczajów.

7. Wpisani do Paska Najśw. Maryi Panny mają: 1-mo: codziennie odmówić, trzymając w ręku poświęcony różaniec, trzynaście Ojcze nasz i Zdrowaś wraz z jednym Witaj Królowo do Najśw. Dziewicy; 2-to: na biodrach nosić poświęcony Pasek; zachęca się ich, by pościli w wigilię św. Ojca Augusta[639].

[638] ”Lniany” – dod. późn.

[639] Chodzi o św. Augustyna, Doktora Kościoła.