Strona 171

Tom IV

V. Aniele Boży, któryś jest Stróżem angielskiego Ludu, strzeż powierzonego Tobie z najwyższej Dobroci, oświecaj, kieruj nim i rządź zawsze.

Amen[530].

R. Wstawiaj się za nim!

Drugie Ojcze nasz na cześć św. Augustyna, Apostoła Anglii, i św. Grzegorza Wielkiego, który posiał go tam dla głoszenia Ewangelii[531], aby przez modły swe uzyskiwali łaskę iżby wróciła do wiary katolickiej ta, którą oni pierwsi przywiedli do chrześcijaństwa. Dodajmy:

V. Módlcie się za lud angielski święty Ojcze Grzegorzu i święty Ojcze Augustynie[532].

R. Aby się stał godny obietnic Chrystusa.

Z Kantyka: „Dzięki litości serdecznej Boga naszego. Przez nią nawiedzi nas z wysoka wschodzące słońce, by zajaśnieć tym, co w mroku śmierci mieszkają, aby zwrócić nasze kroki na drogę pokoju” (por. Łk l, 78-79). V. Niech Cię wielbi ziemia cała i niechaj Ci śpiewa, R. Psalm niechaj nuci imieniu Twojemu, Panie (Ps 65, 4) V. Panie, wysłuchaj modlitwę moją, R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się[533]

Wszechmogący wieczny Boże, Ty wszystkich zbawiasz i nie chcesz, aby ktokolwiek zginął; wejrzyj na dusze zwiedzione przez podstęp szatana; niech serca błądzących opamiętają się, i porzuciwszy heretyckie błędy, powrócą do jedności Twej prawdy. Przez P.N. Chrystusa Syna Twojego, który z Tobą (itd)…

Dla uproszenia ewangelicznych robotników w dostatecznej liczbie i pełnych ducha P.N.J.Ch., którym przepajaliby dusze nawróconych[534] niech wierni odmawiają często następujące modlitwy:

V. Przez Najśw. tajemnice Odkupienia ludzkiego,

R. Poślij, Panie robotników na żniwo Twoje i zlituj się nad ludem Twym.

V. Przez zasługi i wstawiennictwo Najśw. Rodzicielki Twojej, Wszystkich Aniołów i Świętych,

[530] „Aniele Boży… Amen” – tekst Pallottiego zastąpił kopista tekstem , jak wyżej.

[531] „św Augustyna… Ewangelii” – dopisano później.

[532] „święty Ojcze Augustynie” – dod. kogoś nieznanego.

[533] Por. modlitwy z liturgii wielkopiątkowej.

[534] Po „dusze nawróconych” skreślono pierw. „do wiary katolickiej”.