Strona 172

Tom IV

R. Poślij, Panie robotników na żniwo Twoje i zlituj się nad ludem Twym.

V. Królowo Apostołów i wszyscy Aniołowie i Święci proście Pana żniwa,

R. Aby posłał robotników na żniwo swoje i zlitował się nad ludem swym, abyśmy wraz z Nim, z Ojcem i Duchem Świętym radować się mogli na wieki wieków. Amen.

83. [PRZED EGZORCYZMEM][535]

84. [ROZMYŚLANIA DLA KAPŁANÓW][536]

Rozmyślania na każdy dzień miesiąca dla kapłanów przed i po Mszy św., jakie w ciągu dnia winno się mieć na uwadze, aby żyć wciąż w postawie przygotowania i dziękczynienia.

Dzień

1. Jezus Ofiara i Sakrament w Eucharystii

2. Jezus Figura Prawdy w Eucharystii

3. Jezus Kapłan i Żertwa w Eucharystii

4. Jezus w Eucharystii – całopalna Ofiara Dziękczynienia

5. Jezus Ofiara przebłagalna, upraszająca i zadośćuczynna w Eucharystii.

6. Jezus nasz Bóg i Król w Eucharystii

7. Jezus nasz Stwórca i Odkupiciel w Eucharystii

8. Jezus Pasterz i Ojciec w Eucharystii

9. Jezus Oblubieniec i Brat w Eucharystii

10. Jezus Mistrz nasz i Zbawca w Eucharystii

11. Jezus Uczta nasza i Wiatyk w Eucharystii

12. Jezus nasz Lekarz i Uzdrowiciel w Eucharystii

13. Jezus Doradca nasz i przyjaciel w Eucharystii

14. Jezus Przewodnik nasz i Współtowarzysz w Eucharystii

15. Jezus Pośrednik nasz i Pokój w Eucharystii

16. Jezus w Eucharystii nasz Świadek i Sędzia poczynań naszych

[535] Pismo 4- stronicowe, z ok. 1828 r. opublikowano w polskim Wyborze Pism Pallottiego, III 557- 561m

[536] Kartka 2- stronicowa, bez daty.