Strona 164

Tom IV

V. Chryste, przez najśw. Tajemnice odkupienia rodzaju ludzkiego, oraz przez zasługi i wstawiennictwo najśw. Maryi bez grzechu poczętej, i zasługi wszystkich Świętych,

R. Poślij robotników na żniwo Twoje!

V. Zbaw sługi Twoje, Panie (Ps 85, 2)!

R. I objaw Imię Twe wszystkim narodom (J 17, 6)!

Módlmy się

Boże[490], który złączyłeś różnorodność pogaństwa w wyznawaniu Twojego Imienia, udziel nam łaski, byśmy chcieli i mogli wykonać to, co nakazujesz, aby u ludu Twego wezwanego do wieczności, była jedna wiara w myślach i pobożność w działaniu.

Boże[491], Pasterzu i Rządco wiernych, wejrzyj łaskawie na sługę Twego Grzegorza[492], którego zechciałeś ustanowić Pasterzem Twego Kościoła, spraw prosimy, aby słowem i przykładem tak postępował, iżby wraz z powierzoną mu trzodą doszedł do życia wiecznego.

Pod Twoją obronę[493] uciekamy się święta Boża Rodzicielko; racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona[494].

80. [MODŁY W FORMIE LITANII][495]

81. W INTENCJI ŻYCIA ZAKONNEGO[496]

Modlitwy

Dla odnowy i rozwoju życia mnichów i cenobitów, oraz dla ciągłego udoskonalania zakonnej obserwancji i chronienia jej na zawsze od najmniejszego nawet rozluźnienia.

[490] Zob. módl. po 10. proroctwie dawnej liturgii Wielkiej Soboty.

[491] Jest to dawna modlitwa „Za Papieża” z Mszału Rzymskiego.

[492] Imię wskazuje, że pismo powstało za Grzegorza XVI (1831- 1846).

[493] Jest to według Encykl. Katol. najstarsza ze znanych modlitw do Matki Bożej.

[494] W rzeczywistości strona 4, prócz śladów pieczęci, zawiera taką uwagę Pallottiego: „Modły wskazane przez Przew. O. Joachima Yenturę, Exgenerała Czcig. OO. Teatynów, o wzrost, obronę i rozszerzenie pobożności i wiary katolickiej.

[495] Pismo 4- stronicowe, z uwagami Pallottiego. Ponieważ tekst modlitw jest identyczny z umieszczonym pod nr 79 powtarzanie go wydaje się zbędne. Na stronie 4 Pallotti zanotował: „Modlitwy rozpowszechniane przez Pobożne Stowarzyszenie” Wskazywałoby to na rok 1835 jako datę powstania pisma.

[496] Pismo 4- stronicowe, bez daty.