Strona 165

Tom IV

Modlitwa

Panie Jezu Chryste, który dla odkupienia świata stałeś się posłuszny aż do śmierci (por. Flp 2, 8) i który powiedziałeś: Jeśli chcesz być doskonały, sprzedaj co posiadasz, rozdaj ubogim i pójdź za mną (Mt 19,21), Apostołom zaś Twoim: „Wy, którzy opuściliście wszystko i poszliście za mnę, zasiądziecie na dwunastu stolicach, by sądzić dwanaście pokoleń izraelskich” (Mt 19, 28), który też na innym miejscu stwierdziłeś: „Ja działam zawsze póki jest dzień, gdyż nadejdzie noc, w której nikt nie może działać” (por J 9, 4), racz sprawić, byśmy w jedności z Boską ona intencją[497], z jaką na ziemi sam prosiłeś Ojca, mogli dopełnić tych modłów przed Tobą przez nieskończone miłosierdzie Twoje, oraz przez zasługi i wstawiennictwo Najśw. Matki Twojej i wszystkich Świętych. Amen.

Przez tajemnice świętego Wcielenia Twego nawiedź o Panie Winnicę, jaką założyła prawica Twoja (por. Ps 79, 16) i od wszelkiego rozluźnienia w zakonach wybaw nas!

Przez przyjście Twoje nawiedź (itd)…

Przez Narodzenie Twoje, nawiedź (itd)[498]

Przez modlitwę, uległość i trudy Twoje, nawiedź (itd)…

Przez chrzest, przez odejście i samotność Twoją[499] i przez święty Post Twój, nawiedź (itd)…

Przez Twoje przepowiadanie Ewangelii, nawiedź (itd)…

Przez nieskończoną doskonałość życia Twego[500], nawiedź (itd)…

Przez Krzyż i mękę Twoją, nawiedź (itd)…

Przez śmierć i pogrzebania Twoje, nawiedź (itd)…

Przez święte i wieczyste Kapłaństwo Twoje, nawiedź (itd)[501]

Przez miłość niewymowną[502], przez jaką drogą Krwią odkupiłeś, dusze, nawiedź (itd)…

Przez Boskie swe ustanowienie Sakramentów, nawiedź (itd)…

Przez święte Zmartwychwstanie, nawiedź (itd)…

Przez przedziwne Wniebowstąpienie, nawiedź (itd)…

[497] Zob. dawną orację brewiarzową „Aperi Domine…”

[498] Całe to wezwanie dopisał ktoś nieznany.

[499] „Odejście i samotność” – dod. Pallottiego.

[500] Wiersz dołączony przez Pallottiego brzmiał pierwotnie „Przez nieskończoną doskonałość dzieł Twoich” został przez nieznanego kopistę poprawiony, jak wyżej. „Nawiedź itd. – to nasze (ks. Mocci) dopełnienie. Dalej następuje wiersz „Przez przedziwne przepowiadanie Twoje” – skreślony przez nieznanego kopistę.

[501] Na czele inwokacja skreślona przez kogoś: „Przez święte i wieczyste kapłaństwo Twoje, nawiedź…”

[502] Pierwotne „nieskończoną” ktoś poprawił na „niewymowną”.