Strona 163

Tom IV

V. Chryste, który Apostołów uczyniłeś rybakami ludzi (por. Mt4, 19),

R. Poślij robotników na żniwo Twoje!

Chryste, który ucząc, obchodziłeś wszystkie miasta i osiedla (por. Mt 9,

R. Poślij robotników na żniwo Twoje!

V. Chryste, któryś nawracanie dusz nazwał swym pokarmem (por. J 4, 34),

R. Poślij robotników na żniwo Twoje!

V. Chryste, który chciałeś by Twoi uczniowie stali się światłem świata (Mt 5, 14),

R. Poślij robotników na żniwo Twoje!

V. Chryste, któryś bezczynnych robotników posłał do swej winnicy jeszcze o jedenastej godzinie (Mt 20, 6).

R. Poślij robotników na żniwo Twoje!

V. Chryste, któryś swemu Apostołowi, św . Piotrowi, i jego następcom przekazał kapłaństwo związywania i rozwiązywania (por. Mt 16, 19)[489],

R. Poślij robotników na żniwo Twoje!

V. Chryste, któryś z Pawła prześladowcy uczynił naczynie wybrania i nauczyciela pogan (por. 19, 15 i Tm 2,7),

R. Poślij robotników na żniwo Twoje!

V. Chryste, któryś uczniów swoich rozesłał na wszystkie miejsca, na które przyjść miałeś (por. Łk 10, 1),

R. Poślij robotników na żniwo Twoje!

V. Chryste, któryś nakazał głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu (por. Mt 16, 15),

R. Poślij robotników na żniwo Twoje!

V. Chryste, któryś oznajmił, że masz jeszcze inne owce doprowadzić do swej Owczarni (por. J 10, 16),

R. Poślij robotników na żniwo Twoje!

V. Chryste, który prosiłeś Ojca, by poganie byli Twoim dziedzictwem, a okrąg ziemi Twą posiadłością (por. Ps 2, 8),

R. Poślij robotników na żniwo Twoje!

V. Chryste, któryś Maryję Najśw. Matkę Twoją ustanowił Twoich Apostołów Panią, Mistrzynią i Królową,

R. Poślij robotników na żniwo Twoje!

[489] Zob. kolektę ze święta Katedry rzymskiej św Piotra.